R. D. ThDr. Josef Pacal

* 10.10.1924 Černá (farnost Měřín) – † 15.1.2011 Znojmo


římskokatolický kněz, kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně


vzdělání

16. 4. 1950 vysvěcen na kněze v Brně,
v roce 1998 získal doktorát teologie na Papežské teologické fakultě ve Wroclavi (titul ThDr.)


jiné pocty

5. prosince 2007, při příležitosti 230. výročí založení brněnské diecéze, mu brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle udělil za obětavou kněžskou službu medaili sv. Petra a Pavla


zaměstnání

krátce po kněžském svěcení byl povolán do PTP (od 16. 9. 1950 do 31. 12. 1953),
teprve od roku 1954 mohl vykonávat kněžskou službu, nejprve jako kooperátor v Třešti, potom v Moravských Budějovicích,
v roce 1960 se stal administrátorem ve Znojmě-Louce a v Dyji, v roce 1967 administrátorem v Hostěradicích,
od roku 1974 působil v Brně, nejprve jako administrátor a I. vikář v Brně na dómě, později jako farář a kustod katedrály, několik let byl navíc pověřen duchovní správou kostela sv. Michala v Brně,
v roce 1990 byl jmenován soudním vikářem Diecézního církevního soudu, v roce 1991 navíc dočasně spravoval farnost Újezd u Brna,
v listopadu 1994 byl jmenován II. kanovníkem a v roce 2002 pak I. kanovníkem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně,
od roku 2005 žil ve Znojmě, kde vypomáhal ve farnosti u sv. Mikuláše a u sester Nejsvětějšího Spasitele


hrob

hřbitov v Měříně


poznámky

Veřejnost se rozloučila s Josefem Pacalem při bohoslužbách v pátek 21. 1. 2011 v 8.00 v kostele sv. Jana Křtitele ve Znojmě, v sobotu v 9.30 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně, a téhož dne ve 14.00 v kostele sv. Jana Křtitele v Měříně. Po obřadech byl pohřben na místním hřbitově.


prameny, literatura

Ma


Aktualizováno: 25. 09. 2015