Hugo August Bartelmus

* 31.5.1844 Nový Jáchymov u Berouna – † 15.2.1911 Brno


průmyslník ve výrobě smaltovaného nádobí


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

zboží bylo vyráběno hlavně na export do Číny, Indie a Ameriky


bydliště

Brno:
- Nová 66 (1881–1885)
- Údolní 7 (1890–1892)

Královo Pole, Brněnská č. 14 (dnes Palackého) č. 73 (1894–1906),
Brno, Augustinergasse (dnes Jaselská) 11 - (od roku 1907)


zaměstnání

v roce 1873 mu byla udělena prokura firmy Josef Tarisch, majitele továrního oprávnění k výrobě železného nádobí

bratři Hugo a Friedrich se stali v roce 1875 veřejnými společníky firmy Josef Tarisch, která byla téhož roku vymazána a místo ní vznikla veřejná obchodní společnost Brüder Bartelmus et Tarisch v Brně,
i když veřejný společník J. Tarisch z firmy v roce 1883 vystoupil, název firmy zůstal z obchodních důvodů nezměněn,
výroba byla v roce 1887 rozšířena o smaltované zboží, sídlo bylo v Nové (nyní Lidické) ulici,
veřejní společníci (bratři) v roce 1889 požádali o změnu názvu firmy na Brüder Bartelmus a prokura firmy byla udělena Ernstu Bartelmusovi a Edmundu Brzesowskému,
po úmrtí Fridricha (1892) se stal veřejným společníkem Ernst Bartelmus, avšak již v roce 1895 byla firma společníky likvidována a vymazána z obchodního rejstříku,
v letech 1877–1896 firma Bartelmus et Tarisch byla členem prodejního kartelu společnosti Centrale der oesterr. Email-Blech-Geschirr-Fabriken von Haardt, Bartelmus et Consorten, se sídlem v Brně


odborné a zájmové organizace

od roku 1876 byl členem správní rady plzeňské železárny a smaltovny, kterou založil v roce 1870 jeho strýc Eduard Bartelmus,
v letech 1882–1885 byl také viceprezidentem kartelu "Centralverschleiss Böhmisch-Mährischen Gussemailwerken" (po vzniku akciové společnosti Austria byl od roku 1896 až do odchodu na odpočinek členem její správní rady a viceprezidentem)ulice

Augustinergasse
bydliště od roku 1907 (dnes Jaselská) Newgasse
bydliště v letech 1884–1885 Údolní
bydliště v letech 1890–1892 Brněnská + Ugartova, též Ugartov (Brünner Gasse + Ugartestrasse)
bydliště v letech 1894–1906


stavby

Vila Marie
Palackého třída 73/258
první známý majitel (ve vile bydlel v letech 1893–1907)


Jis, Jord


Aktualizováno: 23. 12. 2018