P. Tomáš Josef Martinec, OSA

* 4.8.1925 Pozlovice – † 12.12.1995 Brno


10. opat kláštera sv. Tomáše na Starém Brně, politický vězeň


zajímavé okolnosti

Po roce 1989 opat Tomáš Josef Martinec byl u zrodu nové obrody řádu. Ta představovala významnou roli při oživení tradice starobrněnských augustiniánů. Mimo jiné došlo v té době k povýšení starobrněnského chrámu na „Basilicu minor“.


bydliště

vzdělání

studium bohosloví na teologickém učilišti v Brně,
slavné řeholní sliby v augustiniánském řádu složil 25. prosince 1949,
kněžské svěcení přijal 16. dubna 1950 v Brně


zaměstnání

od roku 1950 kaplan v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Brně,
1952–1954 působil v Brně-Králově Poli,
1954–1958 v Náměšti nad Oslavou,
1958–1962 ve Šlapanicích u Brna,
1966–1969 v Nedašově,
1969–1995 v Brně (Staré Brno)


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 16, hrob č. 1–5, hrobka řádu augustiniánů


poznámky

Po Akci K v dubnu 1950, mohl zůstal s P. Jančíkem v klášteře, protože už druhý den měli sloužit mše ve čtyřech klášterech. P. Martinec byl v roce 1961 souzen v procesu Šesták a spol. za pokračování v řádové činnosti. Krajským soudem v Brně byl odsouzen ke 2 letům vězení za neoznámení trestného činu. Obžalobě se nepodařilo prokázat, že by vyvíjel aktivní nepřátelskou činnost.

Poslední rozloučení s otcem opatem se uskutečnilo dne 21. prosince 1995 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. Pontifikální mši svaté předsedal Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský.

Jménem generálního převora řádu sv. Augustina P. Miguela-Angela Orcasitase, se rozloučil se zesnulým generální vikář řádu P. Pietro Bellini: „Já a moji augustiniánští spolubratři, kteří přijeli z Rakouska, Německa, Holandska, ze Slovenska a z Polska, zastupujeme zde nejen otce generála a římskou generální kurii, ale také všechny augustiniánské bratry z celého světa, kteří jsou zde s námi přítomni v modlitbě a s bratrskou spoluúčastí.
...
Otec Tomáš složil řeholní sliby v augustiniánském řádu 21. prosince 1946, tedy právě před čtyřiceti devíti lety. Byl nejmladším knězem opatství, když krátce po jeho vysvěcení řeholní společenství starobrněnského kláštera, skládající se z dvaceti bratří, bylo zrušeno a tehdejším režimem rozehnáno. Úmrtím otce Tomáše tak nyní odchází poslední svědek starého klášterního společenství.
Pro augustiniánský řád byl otec Tomáš člověkem, který byl vybrán Prozřetelností, aby Opatství sv. Tomáše na Starém Brně, tak bohaté historií, duchovním životem a službou lidu Moravy, přežilo pohnuté politické události dlouhých neblahých padesáti let.
...
Do přímluv Panny Marie Svatotomské, kterou on tolik miloval, svěřujeme jejího věrného služebníka. Máš Pán mu dopřál žít v těžkých dobách. Kéž mu dá tedy odpočinek blahoslavených, který nemá konce.“


prameny, literatura

osoby

Augustin Miroslav Bera
spolubratr v řádu augustiniánů Jan Josef Budil
kněz, kterého přijal do řádu augustiniánů, spolubratr v řeholní a kněžské službě Josef František Gabriel
spolubratr v řádu augustiniánů, spoluodsouzený v procesu Šesták a spol. Fulgenc Florian Jančík
spolubratr v řádu augustiniánů Řehoř Josef Papež
spolubratr v řádu augustiniánů
další osoby (2)...


ulice

stavby

Kostel Nejsvětější Trojice
Božetěchova
místo jeho působení v duchovní správě v letech 1950–1954
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
Mendlovo náměstí 1/157
místo jeho působení v duchovní správě a místo posledního rozloučení
Starobrněnský klášter
Mendlovo náměstí 1/157
10. opat kláštera
Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

8. 5. 1988
Slavnost na Starém Brně
opat starobrněnského kláštera augustiniánů
6. 10. 1987
Povýšení starobrněnského chrámu na Baziliku minor
opat, v době jeho působení došlo k povýšení chrámu na „Basilicu minor“


související odkazy

Ma, mát


Aktualizováno: 08. 12. 2018