Internetová encyklopedie dějin Brna

Alexej Fried

  Alexej Fried


  • * 13.10.1922 Brno – † 16.6.2011 Praha


  • hudebník a skladatel


  • národnost

   česká


  • bydliště

   Brno, Štefánikova 1


  • vzdělání

   1932–1940 reálné gymnázium v Brně,
   1945–1947 konzervatoř v Brně - (klavír - Anna Skalická, skladba - Theodor Schäffer),
   1947–1948 konzervatoř v Praze - skladba u Emila Hlobila,
   1948–1953 hudební fakulta AMU v Praze - skladba u Pavla Bořkovce

  • vyznamenání a pocty

   cena České rozhlasu Brno - Cena Gustava Broma za mimořádný vklad k vývoji a úrovni českého jazzu, 2002

  • jiné pocty

   2. cena v Celostátní soutěži komorní tvorby v Piešt'anech (Sonatina drammatica), 1975,
   3. cena v Celostátní soutěži komorní tvorby v Piešt'anech (Moravské trio), 1979


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1942–1944 hudebník,
   1944–1945 vězněn v koncentračním táboře,
   1949–1950 vedoucí Lidového souboru Pražské konzervatoře,
   1950–1951 vedoucí Orchestru Jaroslava Ježka,
   1951–1953 vedoucí Velkého estrádního souboru Právnické fakulty UK v Praze,
   vedoucí Velkého tanečního orchestru Alexeje Frieda v Československém rozhlase,
   1953–1955 hudební redaktor v Československém rozhlase,
   1955–2011 hudební skladatel

  • odborné a zájmové organizace

   umělecký ředitel Mezinárodního jazzového festivalu v Praze (1954–1968),
   umělecký ředitel Armádního uměleckého souboru (1964–1967)


  • poznámky

   Byl příkladem všestranného hudebníka. Věnoval se skládání, aranžování skladeb, ale také různým hudebním žánrům.
   Díky snahám o stylovou syntézu se zařadil do skupiny děl tzv. třetího proudu. Četné skladby byly hrány v zahraničí na jazzových festivalech, i v běžných koncertních provozech. U nás jeho skladby hrál především orchestr Gustava Broma, ale pravidelně zaznívaly i v programech symfonických těles.


  • prameny, literatura


  • ulice

   Štefánikova
   bydliště


  • autor


Aktualizováno: 19. 01. 2020