Internetová encyklopedie dějin Brna

Jaromír Podešva

  Jaromír Podešva


  • * 8.3.1927 Brno – † 9.11.2000 Brno


  • skladatel, hudebník a pedagog


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   hra na klavír, housle a violu


  • vzdělání

   reálné gymnázium v Brně-Židenicích (ukončeno v roce 1948),
   1946–1947 jednoroční abiturientský kurz na konzervatoři v Brně,
   1947–1951 JAMU v Brně - skladba,
   1960–1961 studijní pobyt (stipendium UNESCO) - v zemích západní Evropy a v USA


  • dílo

   Publikační činnost:
   - Současná hudba na Západě, 1963
   - Možnosti kadence v dvanáctitónovém poli, 1974
   - Úvod do studia skladby (v rkp.).


  • zaměstnání

   1956–1959 tvůrčí tajemník Svazu československých skladatelů v Praze, později v Brně předseda tamní svazové pobočky,
   pedagog na konzervatoři v Ostravě - skladba, hudební teorie (do roku 1990)

  • odborné a zájmové organizace

   Klub moravských skladatelů


  • prameny, literatura


  • osoby

   Arnošt Parsch
   student


  • autor


Aktualizováno: 05. 05. 2015