Internetová encyklopedie dějin Brna

Oldřich Toman ml.

  Oldřich Toman ml.


  • * 20.3.1955 Vítovice – † 24.2.2004 Brno


  • malíř a grafik v Brně
   dítě osobnosti: Oldřich Toman


  • zajímavé okolnosti

   Jakožto autodidakt se vypracoval k osobitému tvůrčímu výrazu. Uměleckou činnost přerušil v roce 1982 neúspěšný pokus o sebevraždu. Jeho následky znamenaly pro O. Tomana úplnou závislost na péči svých příbuzných.
   Po této tragické události kreslil ještě do roku 1983. Za poměrně krátké (o to však intenzivnější) umělecké období vytvořil řadu promyšlených a technicky precizních grafik a maleb, které zůstaly nejen kvůli zmíněné tragédii téměř bez povšimnutí.


  • vzdělání

   vyučen truhlářem,
   autodidakt


  • dílo

   SAMOSTATNÉ VÝSTAVY:
   1976/1977 - Kresby, Galerie mladých, Brno
   1981 - Kresby, Dům pánů z Kunštátu, Brno
   2005 - posmrtná výstava obrazů a kreseb, Galerie Futura, Praha.
   2012 - posmrtná výstava „Překrásná je nepotřeba nářku" (4. 7. 2012 – 14. 10. 2012), Bytová galerie +420, Antonínská 30, Brno.

   KOLEKTIVNÍ VÝSTAVY:
   1975 - III. Trienále 15/30, Brno
   1978 - IV. Trienále 15/30, Brno (hlavní cena za malbu a grafiku)
   1980 - Současná česká kresba, Brno
   1981 - Brněnská grafika, Tartu (Estonsko)
   1981 - 1. bienále tvorby mladých výtvarníků Jihomoravského kraje, Brno
   1981/1982 - Brněnská malba 1981, Brno
   1982 - repríza 1. bienále, Bratislava
   1983 - II. bienále tvorby mladých výtvarníků Jihomoravského kraje, Brno.


   ILUSTRACE KNIH:
   - Jan Skácel, sbírka básní Dávné proso, Blok Brno 1981.

   - Ludmila Klukanová, Na štítu bylo vytesáno KOLO, Blok Brno 1984.

   - Jan Skácel, sbírka básní, Odeon Praha, 1989, nevydáno (Básník si vybral jako ilustrace kresby, které vznikly po klinické smrti jejich autora. Jan Skácel však 7. 11. 1989 zemřel a k realizaci tohoto záměru už nedošlo.)

   - Jan Skácel, sbírka básní Noc s Věstonickou Venuší, Čs. spisovatel, Praha 1990.

   - Jan Skácel, Kdo byl Karel May; Olek Toman, Obrázky mého dětství. (Poznámky k obrázkům napsal a grafickou úpravu navrhl Oldřich Toman st. Zvláštní dík patří paní Boženě Skácelové, která svým souhlasem podpořila záměr knížku vydat. Srdečný dík i manželům Jiřímu a Marii Táborským, kteří s velkým pochopením v roce 2009 vytiskli 25 očíslovaných exemplářů knihy).


  • odborné a zájmové organizace

   jako autodidakt byl v roce 1980 registrován při ČFVU a od toho roku také vystavoval se členy bývalé Jihomoravské organizace SČVU


  • poznámky

   Oldřich Toman, Několik poznámek k obrázkům mého syna:
   „Všechno, co syn kreslil a maloval, bylo jen reflexí jeho vnitřního prožitku. Nic napodoboval a nekopíroval. Jen mezi devátým a dvanáctým rokem hledal poučení u některých našich známých ilustrátorů. Dochovaly se jen dvě ilustrace volně překreslené pravděpodobně podle Zdenka Buriana a dvě barevné ilustrace dětí s kozou podle Adolfa Zábranského. V této době obdivoval také známého malíře, lovce beze zbraní, Mirko Hanáka. Svoje originální perokresby, které nepředkresloval tužkou, spíše psal než kreslil.
   Ke konci svého krátkého tvůrčího období se vyjadřoval bohatou až kaligrafickou kresbou, zejména ve výtvarně působivém cyklu Podobenství.
   V ilustracích knih a obrazech na plátně se Olek dopracoval k osobitému výrazu pomocí perem jemně šrafovaných ploch různé světelné intenzity a bohatých valérů. Své výtvarné práce, zejména obrazy kreslené perem a tuší na plátně, vystavoval jako ojedinělý výtvarný projev na výstavách mladých výtvarníků Jihomoravského kraje, registrovaných při bývalém ČFVU.“


  • prameny, literatura


  • osoby

   Jan Skácel
   přítel, Oldřich Toman ilustroval jeho sbírky básní „Dávné proso“ a „Noc s Věstonickou Venuší“


  • rodiče

   Oldřich Toman
   Růžena Tomanová


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 20. 02. 2019