Adolf Kytner

* 1.5.1877 Byšovec


brněnský politik a žurnalista


zaměstnání

pracovník Rovnosti (1896 zvolen předsedou)


odborné a zájmové organizace

Matice školská


poznámky

Zasloužil se o českou univerzitu a české školství.
Byl jedním ze zakladatelů Dělnického domu v Brně.


prameny, literatura

osoby

Josef Hybeš
přátelé Jiří Mahen
přítel


související odkazy

matriční záznam - N
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579 - 1949) - E 67, sign. 15828, Matrika narozených Nedvědice1860 - 1890, s. 357.


MJ


Aktualizováno: 26. 04. 2014