Encyklopedie dějin města Brna

Otakar Hubík

  Otakar Hubík


  • * 23.12.1897 Boskovice – † 21.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo; učitelé Země moravskoslezské


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   odsouzen stanným soudem v Brně 21. 6. 1942 pro přípravu velezrady k trestu smrti

  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Boskovice čp. 1 (rodný dům),
   Brno, Stará 27


  • vzdělání

   klasické gymnázium v Brně (1915 maturita)

  • jiné pocty

   major in memoriam


  • zaměstnání

   Zemská školní rada v Brně,
   předtím čs. armáda (štábní kapitán),
   vrchní tajemník finančního úřadu


  • poznámky

   Na výzvu Posádkového velitelství Brno, Husova ulice 9, adresoval dne 8. listopadu 1945 jeho bratr Karel Hubík (Brno, Trávníky 9) dopis s životopisem št. kpt. Otakara Hubíka.
   Hubík jako student projevoval literární nadání, publikoval verše i prózu v časopisech. Na podzim 1915 byl odveden k vojsku, prodělal dva roky fronty v Dolomitech, kde byl také 2x raněn, legionářem nebyl. Po vzniku republiky aktivován a působil jako důstojník v řadě posádek (Broumov, Milovice, Uherské Hradiště, Brno, Michalovce, Košice, Trnava), byl štábním kapitánem doplňovacího velitelství.
   O odbojové činnosti nehovořil, jen z náznaků bratr usuzoval, že Otakar Hubík pracoval v odbojové skupině prof. Václava Bureše jako jeho spojka a důvěrník.
   Zatčen 9. 10. 1941 v bytě na Staré ulici č. 27, kde bydlel u sestry Stanislavy Markové, poštovní úřednice na odpočinku. Vězněn v Brně Pod kaštany a v Kounicových kolejích, zde popraven, zpopelněn v Krematoriu města Brna 22. 6. 1942.
   Nebyl ženatý a nezanechal děti. Rodině nezůstala žádná fotografie popraveného, protože podle informace Karla Hubíka byl jejich rodinný domek vydrancován v době mezi 26.–29. dubnem 1945, kdy zde nebyli. Alba i jiné památky byly roztrhány a pošlapány.


  • prameny, literatura

   zobrazit "GESTAPO Brno 1939–1945. Katalog "
   "Matriky, Boskovice. Narození 1894–1906"
   "Úmrtní protokol z roku 1942"
   "Obrana národa na Brněnsku 15.3.1939-29.2.1940"
   "První a druhé stanné právo na Moravě (1941–1942)"
   "Sbírky Muzea města Brna"


  • osoby

   František Boleloucký
   společně odsouzeni stanným soudem a popraveni Božena Brunclíková
   společně odsouzeni stanným soudem a popraveni Antonín Brychta
   společně odsouzeni stanným soudem a popraveni František Čermák
   společně odsouzeni stanným soudem a popraveni Josef Jakob
   společně odsouzeni stanným soudem a popraveni
   další osoby (5)...
   František Kopuletý
   společně odsouzeni stanným soudem a popraveni Adolf Matějů
   společně odsouzeni stanným soudem a popraveni Stanislav Pergler
   společně odsouzeni stanným soudem a popraveni Jan Svoboda
   společně odsouzeni stanným soudem a popraveni Jan Valenta
   společně odsouzeni stanným soudem a popraveni


  • rodiče

   Josef Hubík
   Amalie Hubíková (Schmucková)


  • sourozenci

   Stanislava Marková (Hubíková)
   Karel Hubík


  • ulice

   Stará
   bydliště (tehdy Köffillerova)


  • osoba na objektech

   učitelé Země moravskoslezské
   pamětní deska: Moravské náměstí 6/01 oběti druhé světové války
   pamětní deska: třída Kpt. Jaroše 14/03


  • události

   22. 6. 1942
   Zápis popravených v Brně 20. 6. a 21. 6. 1942
   v protokolu uveden pod číslem 2438/n
   21. 6. 1942
   Popravy ve druhém stanném právu v Brně (neděle 21. června)
   jeden z popravených


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 02. 02. 2015