Internetová encyklopedie dějin Brna

Františka Menšíková

  Františka Menšíková


  • * 9.2.1874 Velešovice – † 22.2.1941 Brno


  • jedna ze zakladatelek a organizátorek katolického ženského hnutí na Moravě


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Velešovice čp. 86,
   Židenice (později Brno-Židenice)


  • vyznamenání a pocty

   papežské vyznamenání Pro ecclesiae et Pontificae


  • zaměstnání

   v textilní továrně v Brně jako vyšívačka

  • odborné a zájmové organizace

   Všeodborové sdružení křesťanského dělnictva českoslovanského - ústřední představenstvo,
   Odborové sdružení křesťanského dělnictva,
   Moravský ženský katolický svaz (předsedkyně),
   Svaz katolických žen a dívek (místopředsedkyně, později předsedkyně)


  • poznámky

   Pocházela z chudé vesnické rodiny, od mládí se pohybovala v dělnickém prostředí.
   Podporovala staré, nemocné, práce neschopné lidi, studenty, zvláště bohoslovce.
   V 17 letech přijela do Brna, kde pracovala jako dělnice v Benediktínské tiskárně.
   Byla ovlivňována myšlenkami křesťansko-sociálního učení, kde se začala angažovat jako jedna z prvních žen. Stala se předsedkyní ve Všeodborovém sdružení křesťansko-sociálním. Jezdila po celé Moravě a zakládala skupiny křesťansky orientovaného dělnictva. Všechno dělala zdarma nebo jen za úhradu jízdného.
   Měla vynikající organizační schopnosti - po první světové válce se podílela na založení Svazu katolických žen a dívek. Ten vznikl za podpory Československé lidové strany a jejím duchovním rádcem se stal představitel ČSL Msgre. prof. ThDr. Jan Šrámek. Františka Menšíková s ním byla při svých aktivitách v úzkém spojení.
   Po založení Svazu katolických žen a dívek zpočátku zaujala pozici místopředsedkyně v letech 1924–1927, od roku 1927 do roku 1941 zastávala funkci předsedkyně. Za její působení svaz rychle rostl a vnitřně se stabilizoval. Projevilo se to v nárůstu činností a aktivit svazu. Za jejího působení se svaz rozrostl z několika desítek tisíc členek na počet přesahující tři sta tisíc. Několik měsíců po její smrti pak docházelo k omezování činností svazu a následně pak k jeho zániku.
   Snažila se působit také na rodinnou výchovu (v křesťanském duchu) a hlavně školskou výchovu. V roce 1927 se připojila k petici, kterou podal Svaz katolických žen a dívek.
   Vystupovala také proti rozluce manželství.
   Františka Menšíková je spoluzakladatelkou časopisu Moravská žena, kde se zabývala otázkami souvisejícími s aktivitami katolického ženského hnutí.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Jan Šrámek
   blízký spolupracovník


  • rodiče

   Vavřinec Menšík
   Jenovéfa Menšíková (Školodová)


  • související odkazy

   matriční záznam - N
   MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 13086, Matrika narozených Rousínovec 1873–1898, s. 7 (Velešovice).


  • autor

   Studentský záznam


Aktualizováno: 06. 02. 2014