doc. MUDr. Karel Pur

* 6.3.1898 Brno – † 20.3.1947 Brno


odborný lékař nemocí vnitřních; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

vzdělání

Lékařská fakulta v Praze a v Brně (1923 v Praze titul MUDr., 1947 docent sociálního lékařství)


zaměstnání

1923–1927 Zemská nemocnice v Brně (interní a chirurgické oddělení),
1927–1945 Úrazová pojišťovna dělnické v Brně (posudkový lékař, šéflékař),
1945–1947 asistent Ústavu sociálního lékařství LF MU


odborné a zájmové organizace

Československá společnost pracovního lékařství (jednatel brněnské pobočky),
Československý červený kříž,
Česká sekce Moravské lékařské komory v Brně


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 12, hrob č. 110–111


poznámky

Zapojen do protinacistického odboje v Obraně národa (Národní výbor).
(Kopečný píše příjmení v podobě „Púhr“-Menš.)partneři

Drahomíra Purová (Pejchalová)
sňatek: 27. 3. 1926, Brnoulice

náměstí Svobody
bydliště Pekařská (Bäckergasse)
bydliště (doloženo v době sňatku)


stavby

Obytný dům MUDr. Karla Pura a Drahomíry Purové
Údolní 25/528
stavebník a majitel
Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


související odkazy

Menš, Kal, blat


Aktualizováno: 15. 11. 2020