Ing. Václav Pokorný

* 22.9.1872 Rataje nad Sázavou


prezident ředitelství státní drah v Brně


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

ve 30. letech 20. století člen komise pro druhou státní zkoušku na odboru inženýrského stavitelství ČVŠT v Brně


vzdělání

vysokoškolské


zaměstnání

úředník


odborné a zájmové organizace

předseda penzijního ústavu soukromých drah,
člen poradního regulačního sboru města Brna

ulice

Žerotínovo náměstí
v domě číslo 7 sídlo ředitelství státních drah


Menš, blat


Aktualizováno: 31. 07. 2019