Internetová encyklopedie dějin Brna

Petr Lekavý

  Mons. ThDr. Petr Lekavý


  • * 29.6.1910 Dolní Bojanovice (okres Hodonín) – † 29.3.1990 San Antonio (Texas, USA)


  • římskokatolický kněz, politik


  • zajímavé okolnosti

   Po opuštění vlasti v roce 1948 se dostal do uprchlického tábora v německém Dieburgu, kde byly podmínky velmi neutěšené. Po různých urgencích mu jeho dřívější spolužáci zprostředkovali audienci u papeže Pia XII., který ho jmenoval generálním vikářem českých uprchlíků v Evropě. Těch bylo na šedesát tisíc. Neustále cestoval mezi tábory, staral se o potřebné a sám sliboval, že chce být posledním Čechem, který opustí německý uprchlický tábor. To se stalo koncem roku 1950, kdy mu kardinál Aloysius Muench nabídl místo faráře v diecézi Fargo v USA.


  • bydliště

   Brno, Lidická 24 (1948)


  • vzdělání

   1931 maturita na klasickém gymnáziu v Brně,
   1931–1936 studium na papežské Lateránské univerzitě v Římě,
   19. 12. 1936 vysvěcen na kněze v bazilice sv. Jana v Lateráně kardinálem Marchetti-Selvaggianim, první mši sloužil nad hrobem sv. Petra v podzemí svatopetrské baziliky,
   11. 7. 1937 primice v rodné obci,
   1938 doktorát teologie v Římě

  • jiné pocty

   v roce 1963 byl papežem Pavlem VI. jmenován prelátem a monsignorem


  • zaměstnání

   po návratu do vlasti působil jako kaplan v různých farnostech brněnské diecéze,
   v roce 1939 se stal ředitelem gymnázia v Brně, na kterém předtím studoval,
   v roce 1942 jmenován kaplanem u sv. Tomáše v Brně (tam se jeho „kaplanka“ stala střediskem schůzek vynikajících osobností, básníků a spisovatelů: Jana Zahradníčka, Jana Čepa, Františka Halase, politika Bohdana Chudoby a dalších),
   v tomtéž roce mu německé úřady zakázaly vyučovat na gymnáziu,
   v roce 1945 na návrh Mons. Šrámka vstoupil do politiky, za lidovou stranu se stal místostarostou Brna a současně zástupcem města Brna ve sněmu,
   v roce 1948 s nástupem komunismu musel za dramatických okolností opustit vlast,
   od konce roku 1950 farář v diecézi Fargo v Severní Dakotě v USA


  • hrob

   hřbitov v Cavalier (Severní Dakota, USA)


  • poznámky

   V průběhu amerického pobytu byl stále činný. V roce 1959 vykonal s biskupem Mořkovským pouť do Svaté země.
   V roce 1966 pozval na návštěvu kardinála Berana.
   V roce 1973 cestoval do Austrálie na Eucharistický kongres v Sydney, kde sloužil českou mši a po mnoha letech pronesl též českou promluvu. Tam se rovněž seznámil s polským kardinálem Wojtylou.
   Roku 1976 se podílel na organizaci Eucharistického kongresu ve Philadelphii, kde instaloval českou výstavu a setkal se i s Matkou Terezou.
   Sbíral podklady pro kanonizaci blahoslaveného Jana Nepomuka Neumanna, českého rodáka z Prachatic, biskupa ve Philadelphii, jehož papež Pavel VI. dne 19. června 1977 svatořečil.
   Roku 1981 organizoval v hlavní washingtonské katedrále postavení kaple Panny Marie Hostýnské a sv. Jana Nepomuka Neumanna.
   Ze svých prostředků podporoval i různé dobročinné účely. Nezapomněl na svůj mateřský chrám sv. Václava v rodné obci ani na seminář Nepomucenum, kde podporoval i dalšího spolurodáka, nynějšího pomocného biskupa Petra Esterku.
   Ač jej touha stále táhla domů, měl možnost návštěvy své vlasti pouze jedenkrát, a to v roce 1969 při příležitosti primice rodáka – kněze Jana Topenčíka.
   V roce 1987 již částečně nemocný, konal sám autem cestu na západ do státu Oregon k Tichému oceánu přes Skalisté hory, které tolik obdivoval.
   Koncem roku 1989, v době „sametové revoluce“ v Československu, byl již vážně nemocen a svůj život dožil daleko na jihu USA v texaském San Antoniu, kde 29. března 1990 zemřel. Jeho tělesné pozůstatky byly převezeny do jeho poslední farnosti v Cavalier v Severní Dakotě a 5. dubna 1990 byl pohřben na katolickém hřbitově. Pohřební obřad vykonal biskup Sullivan z Fargo, homilii pronesl Mons. Petr Esterka.


  • prameny, literatura


  • osoby

   František Halas
   přítel Bohdan Chudoba
   přítel Jan Zahradníček
   přítel


  • ulice

   Lidická
   bydliště doložené v roce 1948


  • stavby

   Kostel sv. Tomáše a klášter augustiniánů-eremitů
   Moravské náměstí
   místo jeho působení v duchovní správě v roce 1942


  • události

   27. 4. 1945
   Vytvoření Ústředního Národního výboru pro Velké Brno
   člen


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 02. 02. 2020