Rudolf Melkus

* 4.3.1908 Vídeň (Rakousko) – † 30.9.1941 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 30. 9. 1941 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Znojmo,
Brno, Bindergasse 26


vzdělání

Česká škola Komenského ve Vídni,
gymnázium ve Znojmě (absolvoval v roce 1929)


vyznamenání a pocty

dne 28. října 1946 vyznamenán nejvyšší skautskou poctou, Junáckým křížem za vlast, zlatým stupněm


dílo

Nakreslil první český plán města Znojma v nástěnném formátu.
Ve spolupráci s tehdejším předsedou Klubu turistů, ředitelem měšťanské školy K. Zobalem, zpracoval turistického průvodce Podyjím: - Karel Zobal: Podyjí, Praha, Knižnice Klubu českých turistů 1936 (Rudolf Melkus nakreslil mapu středního a horního Podyjí se značenými turistickými stezkami).


zaměstnání

geometr,
úředník na měřičském úřadě města Znojma (1929–1938),
technický úředník v Brně (v době zatčení)


odborné a zájmové organizace

Skaut,
Klub českých turistůpojmenováno

na jeho počest byla ve Znojmě přejmenována bývalá ulice Vrbkova ve čtvrti Marešov na ulici Melkusova


poznámky

Narodil se v rodině vídeňských Čechů, v roce 1916 se přestěhovali do Znojma. Po Mnichovu, kdy se Znojmo stalo součástí župy Niederdonau, byl v roce 1939, jako představitel předválečné české znojemské společnosti, nacisty uvězněn a odvezen do Vídně, ale za půl roku byl propuštěn.
Poté se s rodinou přestěhoval do Brna, získal zřejmě jako technický úředník zaměstnání ve službách města Brna.
Na základě udání v roce 1941 zatčen a uvězněn v Kounicových kolejích a v září téhož roku popraven. Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 2. 10. 1941.
osoby

Josef Mazálek
spolupráce v odboji


ulice

Bindergasse
bydliště (dnes Jugoslávská)


osoba na objektech

oběti 2. světové války
pamětní deska: Dominikánské náměstí 1/03


stavby

Židenický hřbitov
Balbínova 55
kenotaf


události

2. 10. 1941
Zápis popravených v Brně ve dnech 30. 9. 1941 a 1. 10. 1941
v úmrtním protokolu uveden pod číslem 3566 g
30. 9. 1941
Popravy v prvním stanném právu v Brně (úterý 30. září)
popraven


Menš, Kopin


Aktualizováno: 24. 11. 2020