prof. Ing. Vladimír Havlíček, DrSc.

* 24.4.1930 Praha – † 14.9.1999 Brno


bioklimatolog


vzdělání

absolvent studia na Vysoké škole zemědělské a lesnické v Brně (1954)


vyznamenání a pocty

v roce 1990 mu byla udělena vědecká hodnost doktora věd (DrSc.) za práci Fytobioklimatický výzkum v ekologii rostlin


dílo

Jeho publikační činnost byla rozsáhlá – 52 vědeckých a odborných spisů a překlad dvou stěžejních bioklimatických prací.
Velkou pozornost věnoval také popularizaci oboru. Publikoval popularizační statě v časopisech a sestavoval pořady pro rozhlasové relace Věda a technika mládeži.


zaměstnání

1954 asistent na katedře půdoznalství a meteorologie na VŠZL,
podnětem k jeho pedagogicko-vědecké činnosti byly studijní pobyty v tehdejší NDR a v Ústřední bioklimatické observatoři ve Versailles,
během působení na VŠZL získal vědeckou hodnost CSc.,
poté byl jmenován docentem zemědělské a lesnické bioklimatologie,
stal se vedoucím Ústavu bioklimatologie a po organizačních změnách vedoucím katedry bioklimatologie a krajinných meliorací


poznámky

Zvláštní kapitolou v jeho životě byla činnost v letech 1970 až 1974 v Alžíru, Grónsku, na Islandu a v Kanadě, kde působil jako expert Světové meteorologické organizace v rámci mise OSN. K této službě vyhovoval nejen vysokou odbornou úrovní, ale také znalostí jazyků.Ma


Aktualizováno: 03. 09. 2020