Internetová encyklopedie dějin Brna

Vladimír Havlíček

  prof. Ing. Vladimír Havlíček, DrSc.


  • * 24.4.1930 Praha – † 14.9.1999 Brno


  • bioklimatolog


  • vzdělání

   absolvent studia na Vysoké škole zemědělské a lesnické v Brně (1954)

  • vyznamenání a pocty

   v roce 1990 mu byla udělena vědecká hodnost doktora věd (DrSc.) za práci Fytobioklimatický výzkum v ekologii rostlin


  • dílo

   Jeho publikační činnost byla rozsáhlá – 52 vědeckých a odborných spisů a překlad dvou stěžejních bioklimatických prací.
   Velkou pozornost věnoval také popularizaci oboru. Publikoval popularizační statě v časopisech a sestavoval pořady pro rozhlasové relace Věda a technika mládeži.


  • zaměstnání

   1954 asistent na katedře půdoznalství a meteorologie na VŠZL,
   podnětem k jeho pedagogicko-vědecké činnosti byly studijní pobyty v tehdejší NDR a v Ústřední bioklimatické observatoři ve Versailles,
   během působení na VŠZL získal vědeckou hodnost CSc.,
   poté byl jmenován docentem zemědělské a lesnické bioklimatologie,
   stal se vedoucím Ústavu bioklimatologie a po organizačních změnách vedoucím katedry bioklimatologie a krajinných meliorací


  • poznámky

   Zvláštní kapitolou v jeho životě byla činnost v letech 1970 až 1974 v Alžíru, Grónsku, na Islandu a v Kanadě, kde působil jako expert Světové meteorologické organizace v rámci mise OSN. K této službě vyhovoval nejen vysokou odbornou úrovní, ale také znalostí jazyků.


  • prameny, literatura


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 13. 01. 2014