Internetová encyklopedie dějin města Brna

Emanuel Soukop

  JUDr. Emanuel Soukop


  • * 12.8.1881 Brno


  • vrchní zemský rada; ředitel Zemské živnostenské rady


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • vzdělání

   1900–1907 Právnická fakulta v Praze


  • dílo

   zobrazit publikoval v oboru živnostensko-právním o výkladu živnostenského řádu, v oboru sociálně-politickém publikace o pojištění zaměstnanců a osob samostatně hospodařících


  • zaměstnání

   úředník


  • prameny, literatura

   zobrazit "Společenský almanach Velkého Brna"


  • události

   3. 10. 1912
   První zemský sjezd českých sirotčích spolků a sirotčích rad v markrabství Moravském
   účastník


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 29. 06. 2015