Internetová encyklopedie dějin Brna

František Doubrava

  prof. akad. malíř František Doubrava


  • * 22.3.1901 Litovel – † 2.12.1976 Brno


  • malíř, grafik, ilustrátor knih pro děti, profesor kreslení


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Brno, Elišky Machové 36


  • vzdělání

   zemské reálné gymnázium v Litovli,
   1921/1922 soukromá škola Ferdinanda Engelmüllera,
   1922/1923–1927/1928 Akademie výtvarných umění v Praze - učil se u Vlada Bukovce a Jakuba Obrovského


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   samostatný výtvarník

   asistent na Vysoké škole technické v Brně (1. 11. 1931 – 31. 10. 1942)

   za války přidělen dočasně hospodářské správě vysokých škol, později dán na odpočinek (do 30. 6. 1945)

   asistent při ústavu figurálního a krajinářského kreslení a později profesor na VUT v Brně (1. 7. 1945 – 28. 2. 1970):
   - od 1. 10. 1951 profesor pro obor kreslení
   - od 1. 1. 1956 do 31. 5. 1963 vedoucí katedry kreslení a modelování FAPS, později FAST
   - od 1. 12. 1955 do 31. 8. 1956 proděkan FAPS

  • odborné a zájmové organizace

   Spolek výtvarných umělců Aleš v Brně


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   František Hlavica
   profesor na ČVŠT v Brně
   Oldřich Laštůvka
   student Karel Volavý
   spolupráce


  • partneři

   Zdenka Doubravová (Eckartová)
   sňatek: 3. 12. 1933


  • děti

   Zdenka Doubravová
   Jana Doubravová


  • ulice

   Elišky Machové
   bydliště


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   blat


Aktualizováno: 30. 11. 2019