prof. PhDr. Antonín Škarka

* 14.2.1906 Brno – † 12.11.1972 Praha


filolog, profesor dějin literatury, medievista, komeniolog


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


vzdělání

reálné gymnázium v Brně (1924 maturita),
1924–1930 FF MU - obor čeština a němčina (1932 titul PhDr., 1952 docent pro dějiny české literatury, 1965 profesor pro obor staré české literatury)


dílo

- odborné práce o dějinách literatury
- odborné práce o osobnosti J. A. Komenského
- týmové práce o dějinách literatury, např. Dějiny české literatury (1959)
- literární sborníky české i zahraniční


zaměstnání

1931–1950 středoškolský profesor v Brně, Trstenné na Slovensku a v Praze,
1945–1950 pověřen přednáškami na univerzitách v Praze, v Brně (1946–1950) a v Olomouci,
1952–1972 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy


odborné a zájmové organizace

Matice česká,
Jednota českých filologů,
Jednota klasických filologů,
Historický klub,
Literárněvědná společnost,
Společnost přátel Lužice,
Husova společnost aj.


hrob

poznámky

Půl tisíciletí českého písemnictví - výbor z díla, který byl v roce 1986 vydán k nedožitým autorovým osmdesátinámosoby

stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


hub, Kal, mát


Aktualizováno: 09. 11. 2018