Internetová encyklopedie dějin Brna

Bedřich Procházka

  prof. Bedřich Procházka, dr. h. c.


  • * 4.7.1855 Rakovník – † 3.1.1934 Praha


  • matematik, středoškolský a vysokoškolský profesor deskriptivní geometrie


  • vzdělání

   reálka v Rakovníku (1872 maturita),
   studia na české (1872–1875) a německé (1875–1876) technice v Praze

  • čestný doktorát

   České vysoké učení technické v Praze (1925)


  • dílo

   "Vybrané stati z deskriptivní geometrie"


  • zaměstnání

   1875/1876–1882/1823 asistent na technice v Praze při stolici deskriptivní geometrie,
   1881–1883 suplující učitel na českém reálném a vyšším gymnáziu v Praze),
   1883–1887 suplující učitel na české reálce v Novém Městě v Praze,
   v roce 1884 se habilitoval jako soukromý docent na české Vysoké škole technické v Praze,
   1887–1891 suplující učitel na reálném gymnáziu v Chrudimi,
   1891–1893 učitel na reálce v Pardubicích,
   v roce 1893 působil na reálce v Karlíně,
   1893–1896 suplování deskriptivní geometrii na české technice v Praze,
   1896–1897 reálka v Karlíně,
   1897–1904 ředitel obecné reálky v Náchodě,
   jmenován řádným profesorem na České vysoké škole technické v Brně (1904),
   1907/1908 děkan strojního odboru,
   1908–1925 česká technika v Praze (1909/1910 rektor, 1913/1914 děkan odboru strojního inženýrství)

  • odborné a zájmové organizace

   Královská česká společnost nauk,
   Česká akademie věd a umění,
   Jednota českých matematiků a fyziků


  • hrob

   rodinná hrobka na Olšanských hřbitovech


  • obrazy

   img14424.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • rodiče

   František Procházka
   Barbora Procházková (Neumanová)


  • autor

   blat


Aktualizováno: 15. 08. 2019

Bedřich Procházka. Zdroj:Archiv VUT v Brně.