Internetová encyklopedie dějin města Brna

Jan Koloušek

  prof. Jan Koloušek


  • * 15.12.1859 Horní Rožínka – † 9.5.1921 Praha


  • národohospodář, politik, vysokoškolský profesor


  • vzdělání

   1. české gymnázium v Brně (1870–1878),
   studium matematiky a přírodních věd na FF UK v Praze (1878–1881),
   zkouška učitelské způsobilosti pro matematiku a fyziku (1882),
   studium práv na PF UK v Praze (dokončil v roce 1897)


  • zaměstnání

   středoškolský pedagog na obchodní akademii v Chrudimi a v Praze,
   sekční rada na ministerstvu financí ve Vídni (1899–1901),
   řádný profesor na ČVŠT v Brně (1901–1911),
   profesor na České vysoké škole technické v Praze (od 1911)

  • politická orientace

   Moravská strana pokroková,
   Lidová strana pokroková na Moravě


  • prameny, literatura

   zobrazit "Jan Koloušek"
   "Dějiny České vysoké školy technické v Brně. 1. díl - do roku 1945"


  • autor

   blat


Aktualizováno: 05. 04. 2012