Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Velíšek

  prof. RNDr. Josef Velíšek


  • * 28.7.1896 Klatovy – † 2.2.1947 Brno


  • vysokoškolský profesor v oboru fyzikální chemie


  • bydliště

   Klatovy č. 30

   Brno:
   - Za úvozem 17
   - Františky Stránecké 4


  • vzdělání

   státní reálné vyšší gymnázium v Klatovech (1915),
   1915–1920 FF UK v Praze - matematika a fyzika (22. 12. 1920 titul RNDr.),
   studia též na ČVŠT v Praze, ČVŠT v Brně a na univerzitě v Leidenu,
   habilitace na ČVŠT v Brně v oboru fyzikální chemie - "O elektrolytickém převodu vody v roztocích chloridů alkalických kovů" (1927); mimořádný profesor technické fyziky (1928); řádný profesor (1934)


  • zaměstnání

   1918–1920 asistent fyzikálního ústavu na ČVŠT v Praze,
   1920–1928 asistent při ústavu teoretické a fyzikální chemie na ČVŠT v Brně,
   1928–1947 profesor na ČVŠT v Brně - zde též přednostou II. fyzikálního ústavu, po válce vzhledem k tragickému úmrtí profesora Josefa Sahánka krátce i přednostou I. fyzikálního ústavu, v letech 1933–1934 děkan odboru chemického inženýrství, v roce 1945 děkan odboru strojírenského a elektrotechnického inženýrství

  • odborné a zájmové organizace

   Moravská přírodovědecká společnost,
   Masarykova Akademie práce,
   Česká chemická společnost,
   Deutsche Bunsengesellschaft,
   Deutsche Kolloidgesselschaft


  • obrazy

   img14427.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Jiří Baborovský
   profesor Karel Hel
   Josef Velíšek byl svědek na svatbě Ing. dr. Karla Hela Josef Sahánek
   vědecká spolupráce Antonín Vašíček
   asistent


  • partneři

   Helena Velíšková


  • děti

   Eva Velíšková
   Jiří Velíšek


  • rodiče

   Josef Velíšek
   Albína Velíšková (Fremundová)


  • sourozenci

   Albína Velíšková


  • ulice

   Františky Stránecké
   bydliště Za úvozem
   bydliště v roce 1933


  • autor

   blat


Aktualizováno: 29. 11. 2016

Josef Velíšek. Zdroj: Archiv VUT v Brně.