prof. RNDr. Josef Velíšek

* 28.7.1896 Klatovy – † 2.2.1947 Brno


vysokoškolský profesor v oboru fyzikální chemie


bydliště

Klatovy č. 30

Brno:
- Za úvozem 17
- Františky Stránecké 4


vzdělání

státní reálné vyšší gymnázium v Klatovech (1915),
1915–1920 FF UK v Praze - matematika a fyzika (21. 12. 1920 titul RNDr.),
studia též na ČVŠT v Praze, ČVŠT v Brně a na univerzitě v Leidenu,
habilitace na ČVŠT v Brně v oboru fyzikální chemie - "O elektrolytickém převodu vody v roztocích chloridů alkalických kovů" (1927); mimořádný profesor technické fyziky (1928); řádný profesor (1934)


zaměstnání

1918–1920 asistent fyzikálního ústavu na ČVŠT v Praze,
1920–1928 asistent při ústavu teoretické a fyzikální chemie na ČVŠT v Brně,
1928–1947 profesor na ČVŠT v Brně - zde též přednostou II. fyzikálního ústavu, po válce vzhledem k tragickému úmrtí profesora Josefa Sahánka krátce i přednostou I. fyzikálního ústavu, v letech 1933–1934 děkan odboru chemického inženýrství, v roce 1945 děkan odboru strojírenského a elektrotechnického inženýrství


odborné a zájmové organizace

Moravská přírodovědecká společnost,
Masarykova Akademie práce,
Česká chemická společnost,
Deutsche Bunsengesellschaft,
Deutsche Kolloidgesselschaft
osoby

Jiří Baborovský
profesor Karel Hel
Josef Velíšek byl svědek na svatbě Ing. dr. Karla Hela Josef Sahánek
vědecká spolupráce Antonín Vašíček
asistent


ulice

Františky Stránecké
bydliště Za úvozem
bydliště v roce 1933


blat


Aktualizováno: 29. 01. 2020