doc. PhDr. Eduard Schnabel

* 22.3.1883 Pardubice – † 4.9.1946 Olomouc


geolog, honorovaný docent geologie a nauky o ložiskách na ČVŠT v Brně


národnost

německá (od roku 1939)


zajímavé okolnosti

Po roce 1945 vyloučen z učitelského sboru Vysoké školy technické Dr. E. Beneše, odsouzen lidovým soudem v Brně k šesti letům žaláře, propadnutí poloviny majetku a ztráty občanské cti na pět let.
Před rokem 1938 byl v Brně členem několika fašistických organizací a za okupace byl členem direktoria zemského vedení moravských fašistů.


bydliště

Hodonín,
Brno-Královo Pole, Kroatische Gasse - Chorvatská 40


vzdělání

obecná škola ve Vysokém Mýtě a v Chrudimi,
gymnázium v Litomyšli (1902),
UK v Praze - geografie a geologie (1906 rigorózní zkouška)


zaměstnání

suplující profesor na české zemské vyšší reálce v Jevíčku (od roku 1906),
profesor na české zemské vyšší reálce v Hodoníně,
ředitel dívčí školy v Hodoníně (1918–1919),
zemský geolog a správce zemské geologické laboratoře (od roku 1920),
jmenován docentem pro odbor chemického inženýrství na ČVŠT v Brně (1920),
člen výboru pro využití nerostného bohatství Moravy (od roku 1921)


prameny, literatura


partneři

Růžena Schnabelová (Dvořáková)
sňatek: 1906
(první manželka)
Růžena Schnabelová
sňatek: 1939
(druhá manželka)


ulice

Kroatische Gasse - Chorvatská
bydliště (dnes Charvatská)


blat


Aktualizováno: 13. 05. 2018