Hugo Táborský

* 25.3.1883 Rosice (okres Brno-venkov)


obchodník a odborný učitel pokračovací školy, spisovatel


pseudonym

Rosický


zajímavé okolnosti

v roce 1907 poprvé popsal a uvedl základní znaky králíka „Moravský modrý“ (je to původní české plemeno)


bydliště

Rosice čp. 4 (rodný dům)

Brno-Královo Pole:
- Palackého třída 95
- Poděbradova 46


dílo

- Králíkářská kuchyně. Praktické návody ku přípravě masa králičího za pokrm v domácnosti městské i venkovské. Se zvláštními pokyny k tučnění a zabíjení králíků. S použitím vlastních i cizích v praksi vyzkoušených a osvědčených předpisů. Praha, A. Neubert,1917 (Knihovna českých hospodyněk a dívek)
- Rok v králikárně. Sbírka rad a pokynů, jak účelně a úspěšně lze králikařiti v jednotl. měsících po dobu celého roku. Praha, A. Neubert 1918 (Rolníkova knihovna)
- Praktický králikář. Chov králiků po stránce všeob. i podrob., zařiz. králikáren, ošetřování, krmení, odchov, plemenění a zabíjení králiků. Nemoci a správné jich léčení. Zprac. koží králičích, úprava masa králičího za pokrm. Výstavy králikářské, posuzování králiků na nich. A Neubert 1925 (4. přepracované a rozšířené vydání).


zaměstnání

obchodník


odborné a zájmové organizace

Aeroklub Brno (? -Menš)


hrob

Královopolský hřbitov, Myslínova, skup. 3C, hrob č. 14


poznámky

Jeho práce o chovu králíků vycházely opakovaně v rozšířených a doplněných vydáních, dodnes jsou vyhledávány v antikvariátech.
Táborského původní označení králíka „Moravský modrý“ bylo později modifikováno (1917 - Moravský modrý obrovský; 1925 - Modrý obr moravský), ale v současnosti je oficiální název opět „Moravský modrý“.partneři

Karolina (Karla) Táborská
sňatek: 23. 5. 1910, Brno (kostel sv. Petra a Pavla na dómě)
ulice

Palackého třída
bydliště doložené v roce 1910 Poděbradova
bydliště doložené v roce 1933 Rašínova
v domě č. 3 sídlo jeho závodu


stavby

Královopolský hřbitov
Myslínova
místo posledního odpočinku


související odkazy

Menš


Aktualizováno: 20. 03. 2020