Internetová encyklopedie dějin Brna

Hugo Táborský

  Hugo Táborský


  • * 25.3.1883 Rosice (okres Brno-venkov)


  • obchodník a odborný učitel pokračovací školy, spisovatel


  • pseudonym

   Rosický


  • zajímavé okolnosti

   v roce 1907 poprvé popsal a uvedl základní znaky králíka „Moravský modrý“ (je to původní české plemeno)


  • bydliště

   Rosice čp. 4 (rodný dům)

   Brno-Královo Pole:
   - Palackého třída 95
   - Poděbradova 46


  • dílo

   - Králíkářská kuchyně. Praktické návody ku přípravě masa králičího za pokrm v domácnosti městské i venkovské. Se zvláštními pokyny k tučnění a zabíjení králíků. S použitím vlastních i cizích v praksi vyzkoušených a osvědčených předpisů. Praha, A. Neubert,1917 (Knihovna českých hospodyněk a dívek)
   - Rok v králikárně. Sbírka rad a pokynů, jak účelně a úspěšně lze králikařiti v jednotl. měsících po dobu celého roku. Praha, A. Neubert 1918 (Rolníkova knihovna)
   - Praktický králikář. Chov králiků po stránce všeob. i podrob., zařiz. králikáren, ošetřování, krmení, odchov, plemenění a zabíjení králiků. Nemoci a správné jich léčení. Zprac. koží králičích, úprava masa králičího za pokrm. Výstavy králikářské, posuzování králiků na nich. A Neubert 1925 (4. přepracované a rozšířené vydání).


  • zaměstnání

   obchodník

  • odborné a zájmové organizace

   Aeroklub Brno (? -Menš)


  • hrob

   Královopolský hřbitov, Myslínova, skup. 3C, hrob č. 14


  • poznámky

   Jeho práce o chovu králíků vycházely opakovaně v rozšířených a doplněných vydáních, dodnes jsou vyhledávány v antikvariátech.
   Táborského původní označení králíka „Moravský modrý“ bylo později modifikováno (1917 - Moravský modrý obrovský; 1925 -  Modrý obr moravský), ale v současnosti je oficiální název opět „Moravský modrý“.


  • prameny, literatura


  • partneři

   Karolina (Karla) Táborská
   sňatek: 23. 5. 1910, Brno (kostel sv. Petra a Pavla na dómě)


  • děti

   Hugo Táborský


  • rodiče

   Amalie Táborská (Veselá)
   Bedřich Táborský


  • ulice

   Palackého třída
   bydliště doložené v roce 1910 Poděbradova
   bydliště doložené v roce 1933 Rašínova
   v domě č. 3 sídlo jeho závodu


  • stavby

   Královopolský hřbitov
   Myslínova
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 20. 03. 2020