Internetová encyklopedie dějin Brna

Čestmír Jelínek

  Čestmír Jelínek


  • * 19.9.1902 Praha-Košíře – † 19.8.1942 Berlín-Plötzensee


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   podle svědectví vnučky, její babička, paní Marie Jelínková, po odsouzení manžela marně prosila (vnučka bohužel již nevěděla, kde) ne o zachování jeho života, ale o smrt zastřelením, protože byl vojákem

  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Brno:
   - Vrchlického 80
   - Domažlická (dříve Střelecká 10 a Domažlická 1)


  • vzdělání

   1916–1922 česká reálka v Plzni (1922 maturita),
   Vojenská akademie v Hranicích (od 1. 10. 1922, v roce 1924 vyřazen jako poručík dělostřelectva),
   1934–1936 Válečná škola v Praze (ročník Dr. Edvarda Beneše)

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1939 in memoriam (1945),
   Štefánikův řád in memoriam

  • jiné pocty

   podplukovník generálního štábu in memoriam (1946)


  • zaměstnání

   voják z povolání (štábní kapitán),
   nadporučík dělostřeleckého pluku 6 (doloženo v roce 1931),
   do 30. 8. 1939 III. sbor,
   od 1. 9. 1939 přidělen Katastrálnímu měřičskému úřadu v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol (župa Jana Máchala, Sokol Brno I)


  • poznámky

   VOJENSKÁ DRÁHA:
   15. 8. 1924 slavnostně vyřazen jako poručík dělostřelectva z vojenské akademie v Hranicích; od 1. 9. 1924 dělostřelecký pluk 152 v Olomouci (funkci velitele čety nevykonával, protože byl frekventantem aplikační školy dělostřelectva u tamního Dělostřeleckého učiliště); 13. 7. 1925 – 30. 9. 1933 dělostřelecký pluk 6 v Brně; 1. 10. 1933 – 30. 6. 1936 Válečná škola v Praze. Poté návrat do Brna, kde působil v různých funkcích (dnem 31. 7. 1937 přeložen v hodnosti štábního kapitána do skupiny důstojníků generálního štábu).
   Po okupaci prováděl likvidaci bývalého III. sboru v Brně. Od 1. 9. 1939 nastoupil jako úředník Katastrálního měřického úřadu v Brně.
   Zapojen do odbojové organizace Obrana národa od března 1939, podílel se na jejím budování, věnoval se zpravodajské činnosti, přípravě sabotáží, ukrývání zbraní atd. Zatčen na základě výpovědi Františka Šmída (již dříve se mezi nimi vyhrotily vztahy v názoru na vedení odboje) 20. 11. 1939. Vězněn v Brně na Špilberku (dle svědectví spoluvězňů doslova přinášen zkrvavený z výslechů na gestapu, umístěn na samotce, kde se pokusil o sebevraždu oběšením, ale dozorci, kteří vězně přísně hlídali, mu znemožnili jeho čin, kterým chtěl zajistit své mlčení). Poté přemístěn do Sušilových a Kounicových kolejí, od 7. 6. 1940 ve Vratislavi, od července 1940 do listopadu 1941 v Berlíně-Alt Moabitu. Ve dnech 26. – 27. 11. 1941 odsouzen Volksgerichthofem v Berlíně za zločin velezrady, zemězrady a nadržování nepříteli k trestu smrti (rozsudek vykonán po 9 měsících čekání ve věznici v Plötzensee, kam převezen den po jeho vynesení).

   Muzeum města Brna získalo od jeho manželky asi všechny památky, které se zachovaly z doby jeho věznění, protože paní Marie Jelínková si dopisy uschovala u přátel v Brně-Řečkovicích, aby v době přechodu fronty se jí nezničily v bytě. Za těžkých bojů v Řečkovicích jí vše shořelo.
   V Sokole Brno I se Čestmír Jelínek stal členem jezdeckého oddílu, jako vynikající jezdec i členem výcvikového sboru tohoto oddílu, po cvičitelské zkoušce i členem cvičitelského sboru jednoty.


  • obrazy

   img0068.jpg


  • pojmenované ulice

   Jelínkova (Žabovřesky)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Jaroslav Gardavský
   spolupráce v odboji, společně souzeni a popraveni Ladislav Kotík
   spolupráce v odboji, společně odsouzeni a popraveni Konstantin Raclavský
   spolupráce v odboji Bohuslav Dimitrij Všetička
   spolupráce v odboji, společně odsouzeni a popraveni


  • partneři

   Marie Jelínková (Hrejsemnou)
   sňatek: 12. 1. 1931, Brno (městská rada)


  • děti

   Milada Nováková (Jelínková)


  • rodiče

   Maxmilián Jelínek
   Marie Jelínková (Hrdinová)


  • ulice

   Domažlická
   bydliště Vrchlickýgasse - Vrchlického
   bydliště doložené v roce 1931 (dnes Vodova)


  • osoba na objektech

   uctění památky oběti okupace - Č. Jelínek
   jiná realizace: Domažlická 10/01 oběti Sokola Brno I ve světových válkách
   pamětní deska: Kounicova 20-22/01


  • události

   27. 6. 2016
   Umístění dalších tzv. „Kamenů zmizelých“ v Brně 23. 11. 1947
   Odhalení památníku TJ Sokol Brno I
   oběti Sokola Brno I
   16. 12. 1945
   Vzpomínková tryzna obětem nacistické perzekuce z řad členů Tělocvičné jednoty Sokol Brno I


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 24. 05. 2020

Čestmír Jelínek. MuMB - sbírky, inv. č. 150 304.