Prof. PhDr. Prokop Miroslav Haškovec

* 1.2.1876 Bechyně – † 20.12.1935 Brno


romanista, bohemista, literární historik, překladatel


zajímavé okolnosti

V roce 1920 dal základ výuce romanistiky na FF MU v Brně, kde také působil jako profesor románské filologie. V akademickém roce 1925/1926 byl i děkanem zmíněné fakulty.
V témže roce působil jako redaktor revue Morava. Zajímal se o francouzské romány, zejména pak o dílo Francoise Rabelaise, jehož práce i překládal. K překladu díla Gargantua a Pantagruel sestavil skupinu Česká (později Jihočeská) Theléma. Angažoval se v mnoha spolcích a také přispíval do periodik.


bydliště

Brno, Sadová 56


vzdělání

1888–1896 Gymnázium v Jindřichově Hradci a Českých Budějovicích,
1896–1902 Karlova univerzita (bohemistika a romanistika),
1907/1908 Sorbonna, College de France, Ecole pratique des Hautes Etudes, Paříž


vyznamenání a pocty

Rytíř čestné legie,
Řád sv. Sávy


dílo

zobrazit


zaměstnání

od roku 1900 středoškolský profesor v Praze, Pardubicích, Českých Budějovicích,
od akad. roku 1905/1906 středoškolský profesor v Praze-Karlíně,
od roku 1908 přednášel dějiny francouzské literatury na Karlově univerzitě v Praze,
1909/1910–1920 řídil literárně-historické oddělení na Karlově univerzitě v Praze,
od roku 1920 profesor románské filologie na FF MU v Brně


odborné a zájmové organizace

Jihočeská Theléma,
Alliance française,
Cercle français de Praque,
Česká akademie věd a umění,
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brněosoby

Otakar Novák
student na Masarykově univerzitě Gustav Vincent
prof. Haškovec byl svědkem na svatbě Gustava Vincenta a Heleny Lenzové Helena Vincentová
prof. Haškovec byl svědkem na svatbě Gustava Vincenta a Heleny Lenzové Ervín Weyder
prof. Haškovec byl svědkem na svatbě Ervína Weydera a Idy Veselé Ida Weyderová
prof. Haškovec byl svědkem na svatbě Ervína Weydera a Idy Veselé
sourozenci

ulice

Sadová
bydliště (doloženo v roce 1928)


Broušková, blat


Aktualizováno: 23. 12. 2019