Internetová encyklopedie dějin města Brna

Jan Janča

  Jan Janča


  • * 13.9.1866 Vlčnov (okres Uherské Hradiště) – † 27.1.1928 Brno


  • žurnalista, romanopisec a povídkář


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   adoptován 18. 9. 1912 uherským šlechticem Andreasem Morgosym, od té doby měl zdvojené příjmení „Janča - Morgosy“


  • bydliště

   Vlčnov čp. 37 (rodný dům)


  • vzdělání

   české gymnázium v Olomouci (1888 maturita),
   1889–1891 Univerzita Karlova v Praze - práva (studium nedokončil)


  • dílo

   zobrazit - Paprsky a stíny (1892)
   - Na poušti života (1893)
   - Z města a venkova (1899)
   - Orofanův románek a jiné novely (1904)
   - Život a jiné vídeňské novely (1910)
   - Vichřice (1915)
   - U nás pod Karpaty (1916)
   - Satan (1922)
   - V dravém proudu (1925)


  • zaměstnání

   novinář v Olomouci (Našinec), Kolíně (Polaban), Uherském Hradišti (Slovácké noviny, Slovač), Prostějově (Slovan), Vídni (Vídeňské listy, 1908–1914 šéfredaktor), Olomouci (Selské listy), Brně od r. 1919 (Svoboda, Ruch)

  • odborné a zájmové organizace

   učitelský spolek Komenský ve Vídni (předseda),
   Syndikát českých novinářů (brněnská pobočka),
   Moravské kolo spisovatelů (pokladník),
   Klub žurnalistů


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, I. kolumbarium (z roku 1928)


  • poznámky

   Ve Vídni organizoval českou menšinu, staral se o české školy Komenského, napsal několik knih a divadelních her.


  • prameny, literatura

   zobrazit "Matriky, Vlčnov. Narození 1848–1874"
   "Lexikon české literatury 2/I"
   "Spisovatelé Jihomoravského kraje"


  • partneři

   Zdeňka Jančová (Vrlová)


  • rodiče

   František Janča
   Anna Jančová (Mikulášová)


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku


  • autor

   hub


Aktualizováno: 19. 08. 2018