Internetová encyklopedie dějin Brna

Roman Mrázek

  prof. PhDr. Roman Mrázek, CSc.


  • * 21.11.1921 Letovice – † 17.11.1989 Brno


  • pedagog, jazykovědec, rusista, překladatel, badatel v oblasti slovanské jazykovědy


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR


  • bydliště

   Brno:
   - Žampachova 7
   - Jugoslávská 25


  • vzdělání

   národní školy v Blansku a v Hlučíně (1927–1931),
   státní reálné gymnázium v Hlučíně (1931–1938) a III. státní reálné gymnázium v Brně (1938–1939),
   1939 LF MU v Brně,
   1939–1942 hudební a dramatická konzervatoř v Brně,
   1940–1941 učitelský ústav v Brně (rozšiřovací maturita),
   1945–1947 FF MU (ruština-dějepis),
   1939–1942 hudební a dramatická konzervatoř v Brně,
   1952 titul PhDr., 1960 CSc., 1962 docent pro obor ruský jazyk, 1968 profesor

  • vyznamenání a pocty

   Stříbrná medaile FF UJEP v Brně (1979),
   medaile vlády BLR "1300 roků bulharského státu"


  • dílo

   - Příruční mluvnice ruštiny pro Čechy (1960)
   - Školní mluvnice ruštiny (1985)
   - Historický vývoj ruštiny (1988)

   Soupis prací Romana Mrázka (do roku 1980) in ((SPFFBU|Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, A 30, 1982, s. 10-14.


  • zaměstnání

   1947–1948 státní reálné gymnázium v Brně,
   1948–1952 státní reálné gymnázium v Uherském Brodu,
   1952–1953 lektor ruského jazyka na JAMU v Brně,
   1953–1954 rektorátní katedra jazyků Masarykovy univerzity,
   1954–1988 katedra ruského jazyka FF MU,
   spolupracoval s Kabinetem cizích jazyků ČSAV v Brně

  • politická orientace

   1948–1968 KSČ

  • odborné a zájmové organizace

   Česká asociace ruštinářů,
   Societas linguistica europeana,
   Société de linguistique de Paris,
   Jazykovědné sdružení


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 23, hrob č. 112


  • prameny, literatura


  • osoby

   Jaroslav Bauer
   spolupráce při publikování


  • partneři

   Vlasta Mrázková (Koláčková)
   sňatek: 21. 8. 1948


  • děti

   Jitka Pokorná (Mrázková)


  • rodiče

   Antonín Mrázek
   Marie Mrázková (Lhotská)


  • sourozenci

   Zora Hartmannová (Mrázková)


  • ulice

   Žampachova
   bydliště Jugoslávská
   bydliště


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   hub, Kal, mát


Aktualizováno: 23. 12. 2018