prof. PhDr. Roman Mrázek, CSc.

* 21.11.1921 Letovice – † 17.11.1989 Brno


pedagog, jazykovědec, rusista, překladatel, badatel v oblasti slovanské jazykovědy


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR


bydliště

Brno:
- Žampachova 7
- Jugoslávská 25


vzdělání

národní školy v Blansku a v Hlučíně (1927–1931),
státní reálné gymnázium v Hlučíně (1931–1938) a III. státní reálné gymnázium v Brně (1938–1939),
1939 LF MU v Brně,
1939–1942 hudební a dramatická konzervatoř v Brně,
1940–1941 učitelský ústav v Brně (rozšiřovací maturita),
1945–1947 FF MU (ruština-dějepis),
1939–1942 hudební a dramatická konzervatoř v Brně,
1952 titul PhDr., 1960 CSc., 1962 docent pro obor ruský jazyk, 1968 profesor


vyznamenání a pocty

Stříbrná medaile FF UJEP v Brně (1979),
medaile vlády BLR "1300 roků bulharského státu"


dílo

- Příruční mluvnice ruštiny pro Čechy (1960)
- Školní mluvnice ruštiny (1985)
- Historický vývoj ruštiny (1988)

Soupis prací Romana Mrázka (do roku 1980) in SPFFBU, A 30, 1982, s. 10-14.


zaměstnání

1947–1948 státní reálné gymnázium v Brně,
1948–1952 státní reálné gymnázium v Uherském Brodu,
1952–1953 lektor ruského jazyka na JAMU v Brně,
1953–1954 rektorátní katedra jazyků Masarykovy univerzity,
1954–1988 katedra ruského jazyka FF MU,
spolupracoval s Kabinetem cizích jazyků ČSAV v Brně


politická orientace

1948–1968 KSČ


odborné a zájmové organizace

Česká asociace ruštinářů,
Societas linguistica europeana,
Société de linguistique de Paris,
Jazykovědné sdružení
osoby

Jaroslav Bauer
spolupráce při publikování Josef Válka
spolupráce


partneři

Vlasta Mrázková (Koláčková)
sňatek: 21. 8. 1948


děti

Jitka Pokorná (Mrázková)
ulice

Žampachova
bydliště Jugoslávská
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


hub, Kal, mát


Aktualizováno: 03. 05. 2023