František Novák

* 12.3.1904 Lobodice, okr. Přerov – † 24.1.1945 Vratislav


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; popravení ve Vratislavi 24. 1. 1945


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

člen ilegální organizace Moravská Rovnost, rozšiřoval ilegální tisk a přechovával vysílačku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Hrušky čp. 105


zaměstnání

rolník v Hruškách u Prostějovapoznámky

Zapojil se do ilegální odbojové organizace KSČ. Účastnil se rozšiřování letáků, ilegálních výtisků Rudého práva, ve svém domě přechovával vysílačku (viz níže -Menš).
Do odbojové skupiny získal i další spoluobčany. K smrti odsouzen vrchním zemským soudem ve Vratislavi 25. 11. 1944.
František Novák s nejvyšší pravděpodobností žádnou vysílačku neukrýval. Tvrdila to pouze v 60. letech 20. století Anastázie Zelinková, matka Novákova spolupracovníka z odboje Jaroslava Rašky.
osoby

Jaroslav Raška
spolupráce v době okupace


osoba na objektech

popravení ve Vratislavi
náhrobník: Vídeňská 96, skupina 56a/03
místo posledního odpočinku


události

24. 1. 1990
Pietní vzpomínka na popravené ve Vratislavi 1. 12. 1946
Čestný pohřeb popravených vlastenců na brněnském Ústředním hřbitově


Menš


Aktualizováno: 20. 10. 2017