Gustav Adolf Greisinger

* 27.8.1793 Brno – † 21.9.1868 Mödling (, Rakousko-Uhersko)


důstojník rakouské armády; profesor matematiky


šlechtický titul

Ritter (od roku 1852)


šlechtický predikát

von


národnost

německá


státní příslušnost

Rakousko, Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

Syn velkoobchodníka. Po absolvování akademie ve Vídni byl v hodnosti poručíka přidělen k dragounskému pluku č. 3.
V letech 1814–1815 se zúčastnil tažení proti Francii. Byl jedním z těch rakouských důstojníků, kteří eskortovali Napoleona Bonaparte do exilu na ostrov Elba. Poté působil u ženijního sboru (Ingenieur-Korps), s kterým byl nasazen proti Království obojí Sicílie (1821).
Mezi lety 1827 a 1853 byl profesorem matematiky a mechaniky na vídeňské Ženijní akademii (Ingenieur-Akademie Wien), od roku 1852 v hodnosti generálmajora školským inspektorem. Poté až do penzionování sloužil u hlavního velitelství ženijního vojska (General-Geniedirektion).


vzdělání

Ženijní akademie (Ingenieur-Akademie Wien)


dílo

- Lehrbuch der reinen Mathematik für den Unterricht der Zöglinge der k. k. Ingenieur-Akademie. Abteilung 1: Anfangsgründe der analytischen Geometrie in der Ebene. Wien, 1841.


zaměstnání

1809–1856 příslušník rakouské armády

Studentský záznam


Aktualizováno: 24. 08. 2015