Moritz Smerczek

* 1785 (?) Moravská Třebová (okres Svitavy) – † 13.4.1849 Brno


vrchní představený špilberské trestnice v letech 1821–1828


zajímavé okolnosti

„Vrchní představený má velkou zodpovědnost, pečuje o chod celého Špilberku, hospodaří ročně s částkou 20 000 zlatých. Funkce vyžaduje muže, mezi jehož vlastnosti patří pevné zdraví, imponující vzhled, statečnost, energie, rozhled a chytrost, má dobré politické, morální a náboženské chování. Plat vrchního představeného činí 900 zlatých ročně, k dispozici má zdarma byt a dostává deputát 16 sáhů dřeva na topení a 80 liber lojových svíček“.
(Z požadavků na funkci vrchního představeného špilberské trestnice -Menš.)


bydliště

Brno:
- Špilberk 1
- Pekařská 53


zaměstnání

voják (do funkce na Špilberku nastupoval jako penzionovaný hejtman domobrany),
úředník špilberské trestnice (od konce roku 1821 do října 1828),
provizorní (od roku 1837 řádný) ředitel Všeobecného zaopatřovacího ústavu v Brně


hrob

Městský hřbitov v Brně při dnešní Kounicově ulici (zrušený v roce 1883)


poznámky

Moritz Smerczek (v archivních materiálech kolísá psaní příjmení; též Smrczek, Smerczek, Smržek, Smrcžek -Menš) patřil k osobám, které se podílely na praktickém zavádění pravidel života špilberských politických vězňů, kterými byli od roku 1822 italští karbonáři, ba dokonce tato pravidla na základě svých zkušeností pomáhal formulovat.
Jeho působení na Špilberku bylo z hlediska nadřízených hodnoceno pozitivně (o tom svědčí i jmenování do funkce vrchního představeného brněnského zaopatřovacího ústavu), ale z pohledu osobního života nebylo příliš šťastné. Zemřely mu zde dvě manželky (paradoxně na stejné choroby, na jaké umírali špilberští vězni) a dvě děti, čelil dokonce napadení od kriminálního vězně, šťastnou náhodou se rána nožem svezla po kapesních hodinkách a nebyla vážná.
Když Moritz Smerczek zemřel, měl být podle bydliště na Pekařské ulici pohřben na Starobrněnském hřbitově; protože však obě jeho manželky a zemřelé děti byly pohřbeny na Městském hřbitově, uložili jeho ostatky do rodinného hrobu.
Pohřeb se konal 16. 4. 1849, pohřbíval jej Johann Baptista Vorthey, se kterým kdysi Smerczek spolupracoval na Špilberku, kde Vorthey vykonával duchovní službu. V pozůstalostním řízení uveden ještě mezi příbuznými Gustav Joseph Beischläger, úředník z Brna.
Zemřelý nezanechal žádné peníze v hotovosti, většina zařízení byla majetkem „paní vdovy“, z oblečení mnohé kusy byly dány synům. Snad nejzajímavější položkou pozůstalosti byla „Doppelflinte“. Aktiva činila 52 zlatých a 12 krejcarů, pasiva dosáhla výše 232 zlatých 1 krejcar. Největší náklady byly vynaloženy na pohřeb, na ošetřování Med. Dr. Plachetzkým.

V článku ve sborníku Forum Brunense jsem volila českou podobu psaní příjmení (Smrček). V encyklopedii používám podobu „Smerczek“, tak, jak se nachází v archivních pramenech (-Menš).osoby

Gustav Joseph Beischläger
G. Beischläger byl uveden mezi pozůstalými M. Smerczeka Alois Dickmann
převzal funkci vrchního představeného špilberké trestnice Antonín Bedřich Mitrovský
nadřízený vrchního představeného špilberské trestnice ve všech záležitostech Peter Muth
nadřízený vrchního představeného špilberské věznice ve věcech bezpečnostních Joseph Steiner von Pfungen
nadřízený vrchního představeného špilberské trestnice ve věcech zdravotních
další osoby (1)...


partneři

Anna Smerczek (Paul)
(první manželka) Christina Smerczek (Dörfler)
(druhá manželka) Theresia Smerczek (Kraupa)
sňatek: 21. 5. 1826, fara sv. Tomáše v Brně (třetí manželka)
(třetí manželka)ulice

Špilberk
bydliště v letech 1822–1828 Pekařská
bydliště v letech 1829–1849


stavby

park Tyršův sad
Kounicova
místo posledního odpočinku
Hrad a pevnost Špilberk
Špilberk 1/210
vrchní představený špilberské trestnice v letech 1821–1828


související odkazy

Menš


Aktualizováno: 09. 06. 2021