Karl Smerczek

* 28.10.1878 Budapešť


dítě osobnosti: Adolf Smerczek


šlechtický titul

rytíř


šlechtický predikát

Porta lunga


zajímavé okolnosti

„Nabyl státního občanství rakouského na základě účinně vykonané opce ve smyslu článku 10 brněnské smlouvy; opce nabyla platnosti dnem 16. 7. 1920. Výnos zemské správy politické na Moravě ze dne 13. 3. 1924, č. 23538/X.“


bydliště

Budapešť (rodiště),
Pelsdorf /Kunčice/ (doloženo v roce 1906),
Arnau /Hostinné/ (doloženo v letech 1908–1910),
Brno (vlastní list domovského práva -Menš),
Oberhollabrun (doloženo v roce 1924)


zaměstnání

Verkehrs-Assistent der k. k. ösr. Nordwestfahn,
revident c. k. priv. severní dráhy (v roce 1924)Menš


Aktualizováno: 11. 06. 2013