Internetová encyklopedie dějin Brna

Bohumil Zemánek

  Bohumil Zemánek


  • * 10.10.1942 Brno – † 12.8.1996 Praha


  • sochař a restaurátor


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   jeho dílo je řazeno do vlny Nové figurace a České grotesky


  • bydliště

   Praha (od roku 1948)


  • vzdělání

   1964–1970 studium na na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Karla Hladíka a doc. Jiřího Bradáčka


  • dílo

   Společně se sochařem Michaelem Bílkem se intenzivně věnoval restaurování kamenných sochařských památek převážně v severních Čechách.

   Byl ovlivněn americkým pop-artem, v českém prostředí patřil k výrazným osobnostem nové figurace a širší vlny grotesky. Od počátku se soustředil na realistickou figurální plastiku převážně v životní velikosti zpracovanou v sádře, ale především v pálené, režné nebo glazované keramické hlíně.
   Pro jeho dílo je charakteristická až živočišná modelace, antikizující otisky drapérií a často přiznané spáry po sádrových formách. Jeho pojetí lidské postavy stylizované do jakéhosi „lidového pratypu“ je ironizující.

   Častým motivem jeho soch byla voda, která mu byla symbolem svobody, přirozenosti a blaženosti fyzického bytí.


  • zaměstnání

   sochař a restaurátor

  • odborné a zájmové organizace

   člen Spolku výtvarných umělců Mánes


  • poznámky

   Vedle sochařské tvorby se Bohumil Zemánek věnoval intenzivně restaurování kamenných plastik. Vzhledem k tomu, že jeho tvorba nebyla slučitelná se socialistickou kulturní politikou, před rokem 1989 téměř nevystavoval.
   Zásadních samostatných výstav se dočkal až tři roky před svojí předčasnou smrtí, roku 1993 ve Špálově galerii v Praze a v Moravské galerii v Brně a posmrtně (roku 2012) na Novoměstské radnici v Praze.

   Bohumil Zemánek měl dva sourozence.


  • prameny, literatura


  • partneři

   Markéta Zemánková-Paurová (Paurová)


  • děti

   Terezie Zemánková


  • rodiče

   Bohumír Zemánek
   Anna Zemánková (Veselá)


  • autor


Aktualizováno: 10. 08. 2018