Karel Krafka

* 4.1.1921 Znojmo – † 14.7.1984 Brno


violoncellista, zakládající člen Janáčkova kvarteta


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

Jméno Karla Krafky je nerozlučně spjato s Janáčkovým kvartetem. Je zakládajícím členem kvarteta, které vzniklo na jaře 1947 jako ústavní soubor brněnské konzervatoře a později, když jeho členové studovali na JAMU, se nazývalo Kvarteto JAMU.
V roce 1949 se kvartetisté zúčastnili zájezdu pražské konzervatoře do Polska, kde provedli obě kvarteta Leoše Janáčka. To bylo popudem k tomu, aby se Janáčkovo jméno objevilo v názvu souboru.
Kvarteto se v roce 1956 zcela osamostatnilo a stalo se komorním souborem Státní filharmonie. Koncertovalo ve všech světadílech a je právem zařazováno mezi nejlepší světová tělesa.


bydliště

Brno, Bratislavská 36a


čestný občan

2013 (in memoriam)


vzdělání

gymnázium v Brně,
konzervatoř v Brně - hra na violoncello,
JAMU v Brně


vyznamenání a pocty

Řád práce (24. 5. 1965 jako člen Janáčkova kvarteta)


zaměstnání

odborný asistent, docent, profesor na JAMU v Brně,
Symfonický orchestr kraje brněnského (od roku 1951 koncertní mistr)


hrob

poznámky

Jednou za své volební období uděluje Zastupitelstvo města Brna také čestné občanství. Za volební období 2010–2014 je získali v roce 2013 in memoriam Karel Krafka a Vladimír Novák.osoby

Leoš Janáček
interpretoval jeho hudbu v Janáčkovu kvartetu Jiří Trávníček
Janáčkovo kvarteto


ulice

Bratislavská
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

21. 1. 2014
Slavnostní předání ocenění Cena města Brna za rok 2013
uděleno čestné občanství in memoriam


hub


Aktualizováno: 31. 07. 2019