František Stejskal

* 12.7.1901 Brno-Královo Pole – † 14.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

hrál dobře na housle, s manželkou zpívali v pěveckém sboru v Králově Poli


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Brno-Královo Pole:
- Gartengasse - Zahradní 7
- Školní + Růžová (Schulgasse + Rosengasse) 30, později č. 32
- Smetanova 22


vzdělání

maturoval dne 5. 7. 1920 na České vyšší průmyslové škole v Brně
Česká vysoká škola technická v Brně,
1920-1924 studoval obor strojní inženýrství a elektroinženýrství
(studium z finančních důvodů nedokončil)


zaměstnání

technický úředník ve Zbrojovce Brno (vedoucí návrhářského oddělení)


odborné a zájmové organizace

Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsko


poznámky

Měl velkou zálibu v automobilismu, stal se soudním znalcem pro automobilové nehody, rodina vlastnila postupně několik automobilů značky „Z“, zřejmě jako vývojový pracovník se podílel na testování vozů, řidičské osvědčení měla i Stejskalova manželka. V době mobilizace František Stejskal cvičil v Medlánkách i řidiče pro čs. armádu.
Z rodinných vzpomínek je známa jeho víra v porážku nacistů, na začátku okupace zničil výsledky svého výzkumu na vynálezu nového typu elektromotoru, aby se nedostaly do rukou Němců, svůj milovaný automobil přestal používat a měl jej uložený bez kol atp.
Zapojen v odbojové skupině Obrana národa (skupina Brno-východ, úsek Zbrojovka), pověřen sledováním vojenské výroby a zpravodajskou činností v závodě.
Později, v době vytvoření Moravské pětky, řídícího orgánu moravského odboje, napojen přes Karla Bondyho i na Petiční výbor Věrni zůstaneme. Získával informace ze Zbrojovky ve Vsetíně a ve Vítkovických železárnách. Gestapem zatčen 6. 5. 1942. Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 16. 6. 1942.
osoby

Stanislav Pergler
spolupráce v odboji


ulice

Gartengasse - Zahradní
rodný dům (dnes Florianova) Smetanova
bydliště Školní + Růžová (Schulgasse + Rosengasse)
bydliště doložené v letech 1906–1919 (dnes Košinova)


osoba na objektech

oběti zaměstnanců Zbrojovky
pomník: Lazaretní 7/01


události

15. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 13. a 14. 6. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2347 m
14. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (neděle 14. června)
jeden z popravených


Menš, Kopin, Zuza


Aktualizováno: 01. 03. 2020