prof. Ing. Gaston Liemert

* 12.2.1916 Nymburk


vysokoškolský profesor, strojař


národnost

českávzdělání

obecná škola (1926),
reálné gymnázium (1930),
1. státní průmyslová škola v Brně (1935 maturita),
ČVŠT v Brně, odbor strojního inženýrství (1935–1946)


dílo

Liemert, G. a kol.: OBRÁBĚNÍ. Učebnice vydaná v SNTL Praha 1974.


zaměstnání

Najman – zámečnictví (1940–1942),
Zbrojovka Brno – TOS Kuřim, konstruktér (1942–1957),
Vysoká škola technická v Košicích (1957–1965),
FS VUT v Brně,
v roce 1981 odchod do penze

blat


Aktualizováno: 12. 07. 2012