Internetová encyklopedie dějin Brna

Milan Bezděk

  Doc. RNDr. Milan Bezděk, CSc.


  • * 22.3.1935 Olomouc


  • biofyzik


  • vzdělání

   Moskevská státní univerzita (1968 titul RNDr., 1965 CSc., 1996 docent pro obor biofyzika)


  • zaměstnání

   od roku 1959 Biofyzikální ústav ČSAV v Brně (asistent, vědecký pracovník, 1990–1997 ředitel)

  • odborné a zájmové organizace

   Genetická společnost Gregora Mendela v Brně,
   Čs. společnost pro biochemii a molekulární biologii,
   Čs. biologická společnost,
   New Yourk Academy of Sciences


  • prameny, literatura


  • rodiče

   Jan Bezděk
   Ludmila Bezděková


  • sourozenci

   Jan Bezděk


  • autor

   Menš, Kal


Aktualizováno: 20. 07. 2019