Doc. RNDr. Milan Bezděk, CSc.

* 22.3.1935 Olomouc


biofyzik


vzdělání

Moskevská státní univerzita (1968 titul RNDr., 1965 CSc., 1996 docent pro obor biofyzika)


zaměstnání

od roku 1959 Biofyzikální ústav ČSAV v Brně (asistent, vědecký pracovník, 1990–1997 ředitel)


odborné a zájmové organizace

Genetická společnost Gregora Mendela v Brně,
Čs. společnost pro biochemii a molekulární biologii,
Čs. biologická společnost,
New Yourk Academy of Sciences


prameny, literatura


sourozenci

Menš, Kal


Aktualizováno: 20. 07. 2019