Josef Chytil

* 5.11.1892 Prusinovice (okres Kroměříž) – † 15.6.1964 Brno


úředník a organizátor lidové umělecké výroby v Brně


bydliště

Brno, Drobného 30 (1948)


vzdělání

obchodní akademie


zaměstnání

po 1. světové válce strávené na ruské frontě se stal důstojníkem z povolání,
v roce 1939 nastoupil do Ústavu pro zvelebování živností v Brně jako referent pro drobnou výrobu a domáckou práci (po jeho zrušení se zasloužil o vybudování brněnské pobočky ÚLUV, kde do roku 1958 působil ve funkci ředitele)ulice

Drobného
bydliště doložené v roce 1948


Jord


Aktualizováno: 23. 01. 2020