Metoděj Kocman

* 29.1.1869 Jedovnice – † 5.12.1947 Brno


učitel a sběratel lidových ústních tradic


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

vydal nejstarší sbírku lidových písní z Brněnska (1894)


vzdělání

reálka a učitelský ústav v Brně (zkoušku zralosti vykonal v roce 1887)


dílo

Písně lidu v Troubsku, Brno 1894.

Sbíral lidové písně a zvyky.
S K. Sojkou uspořádal roku 1894 národopisnou slavnost a výstavu v Troubsku.
S L. Bakešovou a K. Sojkou vydal popis obyčeje královniček v Troubsku.


zaměstnání

učitel v Borači u Tišnova, Troubsku a ve Šlapanicíchosoby

Lucie Bakešová
spolupracovnice


Jord


Aktualizováno: 02. 12. 2017