Internetová encyklopedie dějin Brna

Metoděj Kocman

  Metoděj Kocman


  • * 29.1.1869 Jedovnice – † 5.12.1947 Brno


  • učitel a sběratel lidových ústních tradic


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   vydal nejstarší sbírku lidových písní z Brněnska (1894)


  • vzdělání

   reálka a učitelský ústav v Brně (zkoušku zralosti vykonal v roce 1887)


  • dílo

   Písně lidu v Troubsku, Brno 1894.

   Sbíral lidové písně a zvyky.
   S K. Sojkou uspořádal roku 1894 národopisnou slavnost a výstavu v Troubsku.
   S L. Bakešovou a K. Sojkou vydal popis obyčeje královniček v Troubsku.


  • zaměstnání

   učitel v Borači u Tišnova, Troubsku a ve Šlapanicích


  • prameny, literatura


  • osoby

   Lucie Bakešová
   spolupracovnice


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 02. 12. 2017