prof. Ing. Dr. Alois Wagner, DrSc.

* 4.8.1896 Moravská Ostrava – † 17.10.1978 Brno


chemik, vysokoškolský pedagog


národnost

česká


zajímavé okolnosti

v roce 1937 absolvoval studijní cestu do Francie


bydliště

Brno, Máchova 8


vzdělání

obecná škola ve Zdounkách,
1908–1916 vyšší gymnázium v Uherském Hradišti,
ČVŠT v Brně, odbor chemického inženýrství (2. státní zkouška – 1924),
1922–1924 PřF MU (1927 přísná zkouška doktorská)


dílo

– publikoval v časopise "Přírodní vědy ve škole", později člen redakční rady
– spolupráce na Technickém slovníku naučném (Teyssler–Kotyška)
– Chemie analytická I. a II. (1950)
– Organická chemie pro posluchače dálkového studia na pedagogických fakultách (1953)


zaměstnání

1920–1939 asistent Ústavu teoretické a fyzikální chemie na ČVŠT v Brně,
1927–1937 profesor Veřejné obchodní školy obchodní a živnostenské komory v Brně,
1937–1950 profesor Čs. státní obchodní akademie v Brně,
1947–1948 odborný inspektor fyziky, chemie a nauky o zboží na obchodních učilištích,
1950–1953 PedF MU, externí přednášky na Vysoké škole technické dr. E. Beneše v Brně a na Vysoké škole hospodářských věd v Bratislavě (od roku 1951 docent),
od roku 1953 na Vysoké škole stavitelství v Brně (Katedra zdravotního inženýrství), v roce 1959 jmenován profesorem


odborné a zájmové organizace

Sokol, Československá společnost chemickáprameny, literatura

Archivní pramen

"Alois Wagner"


osoby

partneřiulice

Máchova
bydliště


související odkazy

blat


Aktualizováno: 02. 08. 2015