Internetová encyklopedie dějin Brna

Alois Wagner

  prof. Ing. Dr. Alois Wagner, DrSc.


  • * 4.8.1896 Moravská Ostrava – † 17.10.1978 Brno


  • chemik, vysokoškolský pedagog


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   v roce 1937 absolvoval studijní cestu do Francie


  • bydliště

   Brno, Máchova 8


  • vzdělání

   obecná škola ve Zdounkách,
   1908–1916 vyšší gymnázium v Uherském Hradišti,
   ČVŠT v Brně, odbor chemického inženýrství (2. státní zkouška – 1924),
   1922–1924 PřF MU (1927 přísná zkouška doktorská)


  • dílo

   – publikoval v časopise "Přírodní vědy ve škole", později člen redakční rady
   – spolupráce na Technickém slovníku naučném (Teyssler–Kotyška)
   – Chemie analytická I. a II. (1950)
   – Organická chemie pro posluchače dálkového studia na pedagogických fakultách (1953)


  • zaměstnání

   1920–1939 asistent Ústavu teoretické a fyzikální chemie na ČVŠT v Brně,
   1927–1937 profesor Veřejné obchodní školy obchodní a živnostenské komory v Brně,
   1937–1950 profesor Čs. státní obchodní akademie v Brně,
   1947–1948 odborný inspektor fyziky, chemie a nauky o zboží na obchodních učilištích,
   1950–1953 PedF MU, externí přednášky na Vysoké škole technické dr. E. Beneše v Brně a na Vysoké škole hospodářských věd v Bratislavě (od roku 1951 docent),
   od roku 1953 na Vysoké škole stavitelství v Brně (Katedra zdravotního inženýrství), v roce 1959 jmenován profesorem

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol, Československá společnost chemická


  • obrazy

   img15151.jpg


  • prameny, literatura

   Archivní pramen
   "Alois Wagner"


  • osoby

   Jiří Baborovský
   profesor Čeněk Hajda
   švagr


  • partneři

   Marie Wagnerová (Valoušková)
   sňatek: 1925


  • rodiče

   Alois Wagner
   Anastasie Wagnerová (Svobodová)


  • sourozenci

   Anna Hajdová (Wagnerová)


  • ulice

   Máchova
   bydliště


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   blat


Aktualizováno: 02. 08. 2015

Alois Wagner. Archiv VUT v Brně, Sbírka fotografií.