Internetová encyklopedie dějin Brna

Karel Staller

  Ing. Karel Staller


  • * 13.12.1924 Olomouc-Hodolany – † 26.10.1992 Brno


  • projektant
   dítě osobnosti: Ing. Karel Jan Staller


  • zajímavé okolnosti

   s rodiči emigroval do zahraničí a začal pracovat v USA, do Brna se vrátil v roce 1991


  • bydliště

   Brno


  • vzdělání

   studium strojního inženýrství na ČVUT v Praze


  • zaměstnání

   technický ředitel evropského centra společnosti American Machine a Foundry International (od roku 1964)

  • odborné a zájmové organizace

   Rada svobodného Československa,
   Společnost pro vědy a umění,
   Sokol (starosta londýnského Sokola a organizátor sletů v letech 1982, 1986 a 1990)


  • poznámky

   Narodil se v Olomouci, po jeho narození se však rodina usadila v Brně, kde také začal chodit do školy.
   V roce 1942 maturoval na reálném gymnáziu už v Praze-Holešovicích. Ještě za války začal studovat techniku na Slovensku. Vysokoškolské studium dokončil po válce v Praze a byl promován jako inženýr. Potom působil jako aktivní voják a učil na důstojnické škole. V létě 1948 se v Praze oženil (manželka Dáša).
   O Vánocích 1949 s rodiči emigroval do Rakouska, odtud se s nimi dostal do NSR a dále do USA. V USA působil zpočátku s otcem ve Wright Air Force Base, v roce 1957 nastoupil zaměstnání u strojírenské firmy AMF. Zde se postupně vypracoval na vyšší pozice, v roce 1961 se stal ředitelem pro mezinárodní projekty a působil potom ve Velké Británii. V roce 1990 navštívil Československo. Zemřel v roce 1992 během návštěvy Moravy.
   (Informace pro naši encyklopedii poskytl dne 28. 10. 2012 PhDr. Ladislav Bartoš, děkujeme.)


  • prameny, literatura

   Ostatní literatura
   "Galerie brněnských osobností"


  • rodiče

   Karel Jan Staller
   Vlasta Stallerová (Uhlířová)


  • sourozenci

   Georg (Jiří) Staller


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 02. 08. 2019