Antonín Kantner

* 28.1.1929 Želechovice nad Dřevnicí (okres Zlín) – † 25.11.1989 Praha


kapitán československé námořní plavby


zajímavé okolnosti

jeden z prvních absolventů námořní školy v polském Štětíně


vzdělání

vyučen ve Zlíně u Bati (technik výroby gumárenské),
námořní škola ve Štětíně (1948–1950)


zaměstnání

MATADOR Brno,
METRANS Praha,
od listopadu 1951 působil jako námořník čsl. námořní flotily (palubní asistent na lodi S/S Republika, později provoz námořních lodí převzala firma Čechofracht a od roku 1959 Československá námořní plavba),
po roce 1968 postupně úplně zbaven možnosti nalodění,
nakonec pracoval jako vedoucí skladu ČNP ve Štěchovicích (do roku 1987, kdy odešel do důchodu)


hrob

hřbitov Praha-Braník


poznámky

Závěrečné a diplomové zkoušky vykonal v polském Štětíně na školní lodi DAR POMORZA.
V pozici palubního námořníka vykonal svou první plavbu do Indie na polské lodi GENERAL WALTER. Od listopadu 1951 měla ČSR první československou námořní loď REPUBLIKA, na ní vyplul i Antonín Kantner (jako palubní asistent). Po této první plavbě na Dálný východ skončila REPUBLIKA v loděnicích v Šanghaji v dlouhodobých opravách, během oprav zůstal Kantner v Šanghaji do léta 1953.
Po návratu do vlasti se v Brně oženil.
V lednu 1954 na druhé čs. námořní lodi JULIUS FUČÍK vyplul Antonín Kantner jako třetí palubní důstojník, v následujících sedmi letech sloužil ve funkcích druhého a prvního důstojníka na dalších lodích. Diplom kapitána dálné plavby mu byl vydán na ministerstvu dopravy v roce 1961. Jako velitel vyplul poprvé na moře s lodí PIONÝR. V letech 1962–1963 působil ve funkci stavebního dozoru v bulharské Varně, kde se stavěla čs. loď JISKRA.
V letech 1963–1964 z rodinných důvodů zůstal doma, pracoval v ústředí ČNP ve vedení navigačního resortu. V roce 1968 se angažoval v průběhu Pražského jara, za to byl později odvolán z funkce v nautickém oddělení ČNP, následně degradován na prvního palubního důstojníka.
Po několik letních sezón plul na lodi VÍTKOVICE, která byla najímána na transport zinkového a olovnatého koncentrátu z Grónska do Belgie. Při jedné plavbě došlo v souvislém ledovém poli k vážnému poškození lodi, palubní důstojník Kantner byl vyšetřován a degradován na nižší funkci a nakonec byl zbaven možnosti dalšího nalodění. Pracoval pak až do důchodu ve skladu ČNP ve Štěchovicích, odtud vypravoval kamiony s náklady náhradních dílů, některých druhů proviantu a vybavení interiérů lodí, ale lodě a přístavy již nikdy neviděl.
V listopadu 1989 se sametovou revolucí svitla naděje, že se dočká rehabilitace své osobnosti, bude mu vrácena kapitánská hodnost a úcta, kterou dříve požíval. Spolu s manželkou se účastnil velkého shromáždění na Letné a zde zemřel v náručí své manželky na srdeční selhání.


prameny, literatura

partneřiMenš


Aktualizováno: 22. 11. 2018