Internetová encyklopedie dějin Brna

Ladislav Simajchl

  Mons. Ladislav Simajchl


  • * 4.6.1922 Horní Hamry (okres Žďár nad Sázavou) – † 5.7.2010 Nové Město na Moravě


  • římskokatolický kněz, kazatel, spisovatel a editor Společného kancionálu českých a moravských diecézí


  • vzdělání

   v roce 1941 maturita na gymnáziu v Německém Brodě (nynějším Havlíčkově Brodě),
   po maturitě vstoupil do brněnského kněžského semináře,
   5. července 1948 přijal v Brně kněžské svěcení

  • jiné pocty

   v roce 1992 mu Svatý otec Jan Pavel II. udělil titul Kaplan Jeho Svatosti s právem užívat titul „monsignor"


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   působil v Kloboukách u Brna, v Brně-Králově Poli, v Panských Dubénkách a od roku 1981 až do konce života ve Fryšavě pod Žákovou horou


  • hrob

   kněžský hrob na hřbitově ve Fryšavě pod Žákovou horou


  • poznámky

   Jeho první farností se na dlouhou dobu staly Klobouky, kde mj. tvůrčím způsobem uskutečňoval závěry posledního koncilu, udržoval podnětné kontakty s východoněmeckou církví, prakticky se postaral o rodinu v té době vězněného básníka Václava Renče či zázračně přežil vážnou nehodu na motocyklu, která znamenala důležitý duchovní impulz v dalším kněžském životě.
   Legendárním se otec Simajchl stal v čase politického tání na konci šedesátých let ve svém novém působišti – brněnském Králově Poli. Výrazná pastorační aktivita zaměřená na mládež a intelektuálně laděnou obec, vyhlášené jazzové mše nebo účast na vzniku jednotného kancionálu mu však přinesly také řadu nepřátel i závistivců, a to i z vlastních kruhů.
   Začátkem sedmdesátých let, po několika výsleších na StB, byl za trest přeložen do Panských Dubének a roku 1981 do Fryšavy na Vysočině, do nejvýše položené farnosti diecéze.


  • prameny, literatura


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 30. 05. 2020