Prof. P. Josef Parma

* 28.10.1910 Václavov (okres Šumperk) – † 17.5.1957 Chvalkovice u Vyškova


římskokatolický kněz, profesor církevního práva na bohosloveckém ústavu v Brně


zajímavé okolnosti

v Hlubokých Mašůvkách se zasloužil o zvelebení a rozšíření církevního areálu, o přístavbu poutního kostela a obnovu tradičních poutí v poválečném období


vzdělání

vysvěcen na kněze (Brno, 5. 7. 1935)


jiné pocty

u příležitosti 50. výročí úmrtí byla 7. července 2007 odhalena na kostele v Hlubokých Mašůvkách prof. P. Josefovi Parmovi pamětní deska


zaměstnání

působil jako kooperátor na Moravci,
administrátor v Horních Bojanovicích a v Brtnici,
po příchodu do Brna byl v 30. letech spirituálem v chlapeckém semináři,
v roce 1939 se stal profesorem církevního práva na bohosloveckém ústavu v Brně,
v květnu 1945 byl jmenován administrátorem v Únanově,
v roce 1946 převzal také vedení duchovní správy v Hlubokých Mašůvkách, kam se v roce 1947 přestěhoval,
v letech 1954–1957 působil ve Chvalkovicích


hrob

hřbitov v Drnovicích u Vyškova


poznámky

Obec Hluboké Mašůvky mu vděčí za obnovení tradic poutí, k nimž vytvořil ceremoniál vítání poutníků. Dále se mu podařilo obnovit na Kalvárii Křížovou cestu, upravit prostranství kolem Svaté studny, kde byla vystavena kaple a malá kolonáda s freskami.
Zbudoval také Mariánskou cestu s obrazy a v údolí za kostelem Lurdskou jeskyni s oltářem.
Jeho největším dílem byla přístavba kostela s věží. Dosavadní kostelík, zbudovaný v roce 1680 Ludvíkem Raduitem de Souches, považovaný za nejmenší farní kostel v brněnské diecézi, byl pro potřeby poutního místa nedostačující. (L. Raduit de Souches získal jevišovické panství jako odměnu od císaře za věrné služby v době třicetileté války. Hrabě de Souches nechal postavit v roce 1680 na místě dřevěně kapličky P. Marie Pasovské první kamenný kostelík, do kterého daroval sošku P. Marie de Foy. Tuto sošku získal jako výpalnou oběť za třicetileté války v Belgii, kde jeho vojsko chtělo vypálit jeden ženský klášter, sestra představená prosila velitele, aby klášter ušetřil, že mu dá to nejvzácnější, co mají v klášteře a přinesla mu malou sošku P. Marie. Od té doby maršál sošku nosil pod brněním a nebyl nikdy zraněn. Právem připisoval ochranu Matce Boží).
Slavnostní bohoslužby se konávaly o poutích u pomníku padlých, který byl v roce 1924 postaven mezi lipami uprostřed prostranství před vchodem do kostela.

V roce 1948 brněnský biskup posvětil základní kámen. Se stavbou bylo započato v roce 1949 a o čtyři roky později byla (1953) byla stavba ukončena.
Z Hlubokých Mašůvek měl P. Parma několikrát v úmyslu odejít na některou klidnější farnost, ale k odchodu se rozhodl až po dokončení stavby kostela. V roce 1954 byl přeložen do Chvalkovic, kde 19. 5. 1957 náhle zemřel, raněn mrtvicí.osoby

Jean Louis Raduit de Souches
velitel obrany Brna proti Švédům roku 1645, jako majitel jevišovického panství nechal postavit poutní kostel v Hlubokých Mašůvkách


Ma


Aktualizováno: 16. 05. 2015