Internetová encyklopedie dějin Brna

Erwin Anton Anna Dubsky

  Erwin Anton Anna Dubsky


  • * 23.6.1836 Brno – † 28.2.1909 Vídeň (Rakousko)


  • fregatní kapitán, cestovatel a sběratel


  • šlechtický titul

   hrabě


  • vzdělání

   u domácího učitele na zámku v Lysicích Morize Wilhelma Trappa,
   akademické gymnázium v Brně,
   ženijní akademie ve Vídni (1849–1851),
   námořní akademie v Terstu


  • zaměstnání

   kadet v císařské námořní flotile,
   výzkumné a vojenské plavby po Středomoří (od roku 1851),
   cesta do Alexandrie (1855),
   plavba východním Středomořím pod vedením kontraadmirála Ferdinanda Maxmiliána, císařova mladšího bratra (1855–1856),
   cesta přes Atlantik do Brazílie (1857–1858),
   neúspěšná mise do Mexika s Ferdinandem Maxmiliánem (1864),
   převoz ostatků F. Maxmiliána z Mexika (1868),
   expedice k břehům Japonska, cesta kolem světa (1874–1876)


  • poznámky

   Za svých cest nashromáždil jedinečnou sbírku dokumentů, která pokrývá téměř všechny kulturní projevy tehdejší lidské činnosti v zemích Dálného Východu, nejvýznačnější se jeví sbírka albuminových fotografií.
   Po návratu domů hrabě E. Dubský koncem léta 1876 uspořádal výstavu pro veřejnost ve třech sálech lysického zámku.
   Novodobá výstava fotografií se konala 3. 3. 2006 – 21. 5. 2006 v Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské galerie v Brně a 1. 7. 2006 – 1. 10. 2006 na zámku v Lysicích.


  • obrazy

   img17101.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Moriz Wilhelm Trapp
   pověřen domácí výukou na zámku v Lysicích


  • rodiče

   Emanuel Oldřich Jan Nepomuk Dubský
   Mathilde Dubsky (Zierotin-Lilgenau)


  • autor

   hub


Aktualizováno: 07. 05. 2019

Erwin Antonín Anna Dubský v uniformě korvetního kapitána Rakousko-uherské flotily. Fotografii pro naši encyklopedii poskytl jeden z našich čtenářů, děkujeme.