Erwin Anton Anna Dubsky

* 23.6.1836 Brno – † 28.2.1909 Vídeň (Rakousko)


fregatní kapitán, cestovatel a sběratel


šlechtický titul

hrabě


vzdělání

u domácího učitele na zámku v Lysicích Morize Wilhelma Trappa,
akademické gymnázium v Brně,
ženijní akademie ve Vídni (1849–1851),
námořní akademie v Terstu


zaměstnání

kadet v císařské námořní flotile,
výzkumné a vojenské plavby po Středomoří (od roku 1851),
cesta do Alexandrie (1855),
plavba východním Středomořím pod vedením kontraadmirála Ferdinanda Maxmiliána, císařova mladšího bratra (1855–1856),
cesta přes Atlantik do Brazílie (1857–1858),
neúspěšná mise do Mexika s Ferdinandem Maxmiliánem (1864),
převoz ostatků F. Maxmiliána z Mexika (1868),
expedice k břehům Japonska, cesta kolem světa (1874–1876)


poznámky

Za svých cest nashromáždil jedinečnou sbírku dokumentů, která pokrývá téměř všechny kulturní projevy tehdejší lidské činnosti v zemích Dálného Východu, nejvýznačnější se jeví sbírka albuminových fotografií.
Po návratu domů hrabě E. Dubský koncem léta 1876 uspořádal výstavu pro veřejnost ve třech sálech lysického zámku.
Novodobá výstava fotografií se konala 3. 3. 2006 – 21. 5. 2006 v Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské galerie v Brně a 1. 7. 2006 – 1. 10. 2006 na zámku v Lysicích.
osoby

Moriz Wilhelm Trapp
pověřen domácí výukou na zámku v Lysicíchhub


Aktualizováno: 07. 05. 2019