Jaroslav Zatloukal

* 6.3.1905 Opava – † 23.9.1958 Brno


učitel, básník; válka a odboj 1938–1945; účastník odboje a politický vězeň


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Za pobytu na Slovensku věnoval pozornost Podkarpatské Rusi. Uspořádal sborník Podkarpatská Rus a redigoval časopis Podkarpatská revue (1936–1939).


bydliště

Brno, Hlinky 21


vzdělání

reálné gymnázium Prostějov a Olomouc (1924),
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně a v Bratislavě (1929) - čeština, francouzština


dílo

- dvě operní libreta Verchovina a Zrazená země (1956)
- 14 básnických sbírek (např. Slavnost podzimní, Nebe i země, Město světel, Čas válkou okutý, Morava (cyklus dvaceti ód s burcujícím národním a protifašistickým zaměřením), Krokem nenávratna, Kříž lásky, Slovácko, To je má zem)
- dvě kritické studie (Janko Jesenský a Mikuláš Galanda 1934)


zaměstnání

1924–1929 škola v Poštorné,
1931–1939 učitel na reálném gymnáziu a měšťanské škole v Bratislavě,
1939–1948 reálné gymnázium Brno,
1948–1958 stavební průmyslová škola Brno


odborné a zájmové organizace

1940–1945 předseda Moravského kola spisovatelů


hrob

poznámky

v letech 1941–1942 vězněn v koncentračním tábořepojmenované ulice

Zatloukalova (Ivanovice)osoby

Vladimír Stupka
V. Stupka se věnoval jeho dílu


ulice

Hlinky
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Fl


Aktualizováno: 01. 03. 2020