Internetová encyklopedie dějin Brna

Karel Mazanec

  prof. MUDr. Karel Mazanec, DrSc.


  • * 30.9.1922 Český Krumlov – † 3.7.1967 Brno


  • profesor histologie a embryologie, přednosta Histologicko-embryologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR


  • zajímavé okolnosti

   profesor Mazanec patřil k oblíbeným učitelům, přednášky doprovázel virtuózně kreslenými barevnými schematy a obrázky


  • vzdělání

   Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1945–1949),
   (1952 habilitace na LF UP v Olomouci, 1961 DrSc., 1963 profesor)

  • vyznamenání a pocty

   zlatá Hufelandova medaile


  • dílo

   - Blastogenese člověka (1953)
   - Obecná histologie (1955)
   - Histologie (1961, 1962, 1963, 1964)


  • zaměstnání

   asistent na embryologickém ústavu LF UK v Praze (1946–1951),
   vedoucí histologicko-embryologického pracoviště LF UP v Olomouci (1951–1953),
   1953–1967 LF MU: vedoucí katedry histologie a embryologie (1966/1967 proděkan)

  • odborné a zájmové organizace

   Československá biologická společnost při ČSAV v Brně (1961–1964 vědecký tajemník, 1965–1966 předseda),
   Čs. anatomická společnost (člen výboru),
   Čs. společnost pro elektronovou mikroskopii (člen přípravného komitétu)


  • prameny, literatura


  • autor

   hub


Aktualizováno: 29. 06. 2018