prof. JUDr. František Čáda

* 30.5.1895 Praha-Karlín – † 10.10.1975 Brno


právní historik středoevropských, českých a československých dějin státu a práva, kodikolog, dlouholetý pracovník Komise pro soupis rukopisů ČSAV
dítě osobnosti: prof. PhDr. František Čáda


zajímavé okolnosti

V roce 1941 a 1942 byl zatčen gestapem, vyšetřován a vězněn.
Jako první poválečný děkan se velmi zasloužil o obnovení činnosti brněnské právnické fakulty.
Po Únoru 1948 byl zbaven vedení ústavů, po zrušení brněnské právnické fakulty v roce 1950 se orientoval na výzkum středověkých právnických rukopisů a základních moravských právních pramenů.


bydliště

Brno:
- Helceletova 5
- Gorkého 6
- Lužická 19


vzdělání

1907–1914 reálné a vyšší gymnázium v Praze II, Křemencova,
1914–1918 Právnická fakulta Univerzity Karlovy (1919 titul JUDr.),
1919–1921 Státní škola archivních studií v Praze,
1923 docent českých právních dějin na Právnické fakultě UK (1926 mimořádný a 1933 řádný profesor právních dějin středoevropských na PrF MU)


vyznamenání a pocty

Zlatý klíč Kounicových kolejí,
pamětní medaile za boj za svobodu,
pamětní odznak Svazu protifašistických bojovníků


dílo

podrobná bibliografie za léta 1916–1973, obsahující monografie, učebnice, studie a články ve sbornících a časopisech, je uveřejněna v publikaci Právní dějiny a brněnská právnická fakulta (1919–2009) na s. 119–125 (viz literatura)


zaměstnání

1919–1922 Český zemský archiv,
1922–1926 Archiv Národního muzea v Praze,
1926–1950 Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (děkan 1936/1937, 1945 a 1945/1946, ředitel Ústavu pro dějiny práva na území Československé republiky a Ústavu pro dějiny veřejného a soukromého práva ve střední Evropě),
1952–1954 Státní historický ústav a Historický ústav ČSAV,
1955–1968 Komise pro soupis rukopisů ČSAV


odborné a zájmové organizace

Česká akademie pro vědy a umění,
Královská česká společnost nauk,
Učená společnost Šafaříkova,
Národní rada badatelská,
Československá společnost pro studium národnostních otázek v Praze,
Société de l´histoire de droit,
Comité International d´histoire constitutionelle v Paříži,
Spolek československých právníků Všehrd v Praze (čestný člen),
Československý akademický spolek Právník v Brně (čestný člen)

partneři

Božena Čádová (Kubíčková)
sňatek: 2. 7. 1929, Praha IV, Strahov

ulice

Helceletova
bydliště v letech 1926–1930 Gorkého
bydliště v letech 1930–1937 Lužická (Lausitzer Gasse)
bydliště v letech 1937–1975


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

21. 4. 1947
Slavnostní promoce Karla Engliše a Františka Weyra
promotor
6. 9. 1946
Zahájení XXV. sjezdu Elektrotechnického svazu československého v Brně
přednáška Úcta k práci


Kal, MJ


Aktualizováno: 06. 03. 2024