Internetová encyklopedie dějin Brna

Emanuel Franz Suchanek

  JUDr. Emanuel Franz Suchanek


  • * 5.5.1819 Brno – † 3.6.1883 Brno


  • správní úředník v letech 1842–1883, místodržitelský rada, finanční rada


  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   jako respektovaný finanční odborník se stal předním aktérem klíčových rozhodnutí ve správě města


  • bydliště

   Brno, Zelný trh 7

  • čestný občan

   město Brno (1868), Boskovice (židovská obec)


  • vzdělání

   právnická fakulta (Vídeň)


  • zaměstnání

   1841–1842 Brno (magistrát, jako civilní soudní praktikant),
   1842–1850 Brno (fiskální úřad),
   1851–1868 Brno (zemská finanční prokuratura),
   1868–1883 Brno (místodržitelství, zpravodaj ve věcech obecních a právních, do roku 1874 zeměpanský komisař při obchodní a živnostenské komoře v Brně, člen zemské vyvazovací a regulační komise a zemské komise pro alodizaci lén, člen disciplinární komise)

  • odborné a zájmové organizace

   člen obecního výboru 2. brněnského okresu v letech 1850–1861,
   člen obecního výboru a městské rady v letech 1861–1883 (předseda právního odboru a člen okresní školní rady),
   člen Erste mährische Sparkassa,
   Deutscher Verein,
   historicko-statistické sekce Moravskoslezské společnosti pro zvelebení orby, přírodovědy a vlastivědy


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 20, hrob č. 46–48


  • obrazy

   img15526.jpg


  • prameny, literatura


  • partneři

   Clara Suchanková (Vogelová)


  • děti

   Klara Anna Viktorie Löwová (Suchanek)


  • rodiče

   Libor Suchanek
   Victoria Suchanek (Bieberová)


  • sourozenci

   Alexander/ Franz Alexander Wilhelm Suchanek


  • ulice

   Zelný trh
   bydliště


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Jord, mát


Aktualizováno: 19. 12. 2018

Emanuel Franz Suchanek. Zdroj: AMB, fond U 5 - Sbírka fotografii, sign. XXV/65 (album Handels- und Gewerbekammer Brünn 1872–1882, strana 7).