JUDr. Emanuel Franz Suchanek

* 5.5.1819 Brno – † 3.6.1883 Brno


správní úředník v letech 1842–1883, místodržitelský rada, finanční rada


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

jako respektovaný finanční odborník se stal předním aktérem klíčových rozhodnutí ve správě města


bydliště

Brno, Zelný trh 7


čestný občan

město Brno (1868), Boskovice (židovská obec)


vzdělání

právnická fakulta (Vídeň)


zaměstnání

1841–1842 Brno (magistrát, jako civilní soudní praktikant),
1842–1850 Brno (fiskální úřad),
1851–1868 Brno (zemská finanční prokuratura),
1868–1883 Brno (místodržitelství, zpravodaj ve věcech obecních a právních, do roku 1874 zeměpanský komisař při obchodní a živnostenské komoře v Brně, člen zemské vyvazovací a regulační komise a zemské komise pro alodizaci lén, člen disciplinární komise)


odborné a zájmové organizace

člen obecního výboru 2. brněnského okresu v letech 1850–1861,
člen obecního výboru a městské rady v letech 1861–1883 (předseda právního odboru a člen okresní školní rady),
člen Erste mährische Sparkassa,
Deutscher Verein,
historicko-statistické sekce Moravskoslezské společnosti pro zvelebení orby, přírodovědy a vlastivědy


hrobulice

Zelný trh
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Jord, mát


Aktualizováno: 19. 12. 2018