Leopold Maria Karl Alexander Haupt

* 25.3.1827 Brno – † 29.1.1904 Zlín


podnikatel ve lnářství a koželužství, velkostatkář, velkoobchodník, bankéř, císařský rada


šlechtický titul

svobodný pán (od roku 1901)


šlechtický predikát

von Buchenrode (od roku 1875)


národnost

německá


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

Za své dvacetileté působení při Obchodním soudu v Brně jmenován císařským radou.
Podporoval střední i vysoké školství v Brně a Vídni. Založil nadaci pro nemocné žáky německých škol v Brně.


bydliště

Brno:
- Fröhlichergasse 203
- Kröna 9


vzdělání

po studiích gymnázia v Brně a ve Vídni prožil učňovská léta v Itálii a Terstu,
vzděláním orientován průmyslovým a obchodním směrem,
praxi vykonával v několika brněnských továrnách a v obchodní firmě v Terstu


jiné pocty

čestný občan řady obcí v okolí svého velkostatku na Zlínsku


zaměstnání

v roce 1851 zdědil kožedělný závod a textilky v Šumperku a v Brně,
téhož roku mu bylo přiznáno tovární oprávnění k výrobě lněného a pololněného zboží v Brně

1850–1874 se věnoval bankovním obchodům,
jako akcionář se podílel na činnosti vlnařské firmy Brünner Kammgarnspinnerei v Brně

1860–1897 byl majitelem velkostatku Zlín (koupeného za 445 000 zlatých od Bernarta hraběte Stolberg-Stolberga), kde se věnoval ovocnářství a chovu dobytka, v roce 1897 majetek daroval (na půl) svým dětem


odborné a zájmové organizace

1858 člen Obchodní a živnostenské komory v Brně,
1862 spoluzakladatel Moravské eskontní banky,
1863–1881 člen brněnského obecního výboru,
1868 poslanec Moravského zemského sněmu (působil ve finanční komisi),
prezident banky Kreditverein für Gewerbetribende,
člen pobočky ředitelství Rakouské národní banky v Brně,
člen správní rady Moravskoslezské vzájemné požární pojišťovací společnosti,
hejtman brněnského sboru měšťanských ostrostřelců,
člen četných humanitárních spolků


poznámky

ve prospěch zchudlých měšťanů zanechal řadu charitativních odkazůulice

Fröhlichergasse (Veselá, též Veselská)
bydliště (dnes Veselá) Kröna (Křenová)
bydliště (dnes Křenová)


Jord


Aktualizováno: 27. 01. 2016