Ing. Bruno David

* 12.4.1887 Brno


dítě osobnosti: JUDr. Hugo David


vzdělání

gymnázium v Brně,
brněnská německá technika


zaměstnání

1910–1911 asistent na brněnské německé technice,
1911–1912 ředitel továrny firmy Storek Brno,
1912–1914 zaměstnán u firmy Petravics et Co. Vídeň,
1914–1918 konstruktér a brněnské německé technice (od roku 1915 pracoval pro armádu),
1918–? firma Gutmann Vídeň
Jord


Aktualizováno: 01. 07. 2019