Internetová encyklopedie dějin Brna

Karel Kobosil

  Karel Kobosil


  • * 22.12.1945 Děčín – † 2.11.2012 Brno


  • designér; organizátor výstav


  • zajímavé okolnosti

   V Brně vedl Design centrum ČR, založené v roce 1991 a uzavřené v roce 2008. V roce 2004 získalo toto centrum Cenu města Brna v kategorii užitého umění.


  • cena města

   za rok 2004 v oblasti užitého umění: Design centrum ČR, za rok 2010 - užité umění


  • dílo

   Věnoval se produktovému designu, začátkem 70. let 20. století vytvářel zejména průmyslový design pro Žďárské strojírny, Teslu Brno, Destilu Brno, pracoval v architektuře, vytvářel interiéry. Organizoval také přes 50 výstav zaměřených na design.

   Autorské výstavy: Brno, Praha, Berlín, Mnichov.
   Účast na výstavách designu: Paříž, Vídeň, Helsinky, Brusel, Varšava, Moskva, Šanghaj.
   Jeho díla se nacházejí ve sbírkách UMPRUM, NG v Praze, MG v Brně, MZM v Brně, dále v četných soukromých sbírkách.


  • zaměstnání

   výtvarník


  • poznámky

   Některé z názorů Karla Kobosila na design (citováno z článku v MF DNES -Menš):
   - „Design umí být i nebezpečný, vytváří módy, které umožňují neustále měnit vkus jisté skupiny lidí.“
   - „Design je sponou mezi vědou, technikou a uměním. Využívá výdobytky těchto disciplin.“
   - „Vkus se nedá naučit ze dne na den. Každý stát má zájem, aby jeho obyvatelé byli kultivovaní a esteticky vnímaví. Design je k tomu ideální.“


  • prameny, literatura


  • události

   31. 12. 2007
   Ukončení činnosti Design centra České republiky
   ředitel Design centra po celou dobu jeho existence
   25. 1. 2005
   Slavnostní setkání u příležitosti udělení Ceny města Brna za rok 2004 22. 4. 2002
   Slavnostní otevření nových prostor Design centra České republiky
   ředitel Design centra ČR
   23. 1. 1998
   Slavnostní předání mezinárodní ceny Design Prestige ve vile Tugendhat


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 29. 10. 2017